Produkcja wysokiej jakości warzyw

Kwatera z odmianą Huzaro

Podczas Spotkania selerowo-kapuścianego, jakie odbyło się we wrześni poprzedniego roku, miałem okazję odwiedzić pola, które do produkcji warzyw wykorzystuje Hodowla Roślin Kalinowa. Tam też spotkałem Wojciecha Kopcia z firmy Yara Poland i Sławomira Przybyłka, jednego z gospodarzy spotkania. Obaj panowie przeprowadzili rozmowę, którą zarejestrowałem w formie krótkiego filmu. Jej tematem była produkcja wysokiej jakości warzyw.

Co liczy się dziś w produkcji warzyw?

Przede wszystkim jakość. Towar musi być naprawdę dobry, jeśli mamy na nim zarabiać. Nikt nie kupi od nas kapusty, która ma 5 kg, ani też bardzo małych główek z wyłączeniem wczesnych odmian. Najwcześniejszą kapustę w 2020 roku zaczęliśmy wycinać 26 maja. Część kwater okryta była agrowłókniną. W nich zagęszczenie wynosiło 50 tys., sztuk na 1 ha. Normalnie wysadzamy jednak 40 tys. kapust na każdy hektar. Dzięki temu udaje się zyskać główki o masie 2,0-2,5 kg. Plon jest wyrównany, łatwiej wtedy również go zbierać, gdyż nie wymaga wielokrotnego powrotu na pola – mówił Sławomir Przybyłek.

Produkcja wysokiej jakości warzyw, a ich żywienie

Panowie wiele uwagi poświęcili zagadnieniu nawożenia. Jak przyznał S. Przybyłek nawozy z firmy Yara wydawały mu się pierwotnie stosunkowo drogie. Po dokładnej analizie i przeliczeniu kosztów, także z uwzględnieniem kart charakterystyki tych i konkurencyjnych produktów, okazało się jednak, że różnice są nieznaczne.  Wiele zmieniło się jednak na polach, szczególnie w kontekście jakości warzyw. Aktualnie w spółce Hodowla Roślin Kalinowa wykazywane są nawozy posypowe i dolistne z oferty koncernu Yara. Nasze warzywa trafiają do sieci supermarketów, to główny kierunek zbytu. Dzięki temu otrzymujemy wyższe stawki niż gdybyśmy zaopatrywali przemysł. Konieczna jest jednak produkcja wysokiej jakości warzyw. One muszą być dobrze odżywione, bez oznak chorobowych czy uszkodzeń które wywołują niektóre nawozy stosowane pogłównie. My nie doświadczamy tych trudności. Współpraca z firmą Yara jest dobra, realizujemy nasze cele – mówił S. Przybyłek.

Więcej na filmie

By dowiedzieć się jakie produkty nawozowe ten specjalista stosuje w żywieniu poszczególnych gatunków warzyw warto obejrzeć poniższy film. Na nim wyjawia ich nazwy, dawki i cel aplikacji. Zapraszam do obejrzenia tego krótkiego, aczkolwiek treściwego materiału prezentującego rozmowę dwóch specjalistów: