Coraz więcej gospodarstw, tych gdzie produkuje się zarówno owoce jak i warzywa, dokonuje inwestycji w zaplecze infrastrukturalne. W ostatnich latach licznie pojawiły się chłodnie, czy linie do pakowania oferowanych płodów. Aby dostarczyć na rynek produkt o odpowiedniej jakości niezbędne są niezawodne maszyny oraz środki do utrzymania ich w czystości. Prezentacji tej grupy projektów dokonano podczas konferencji zorganizowanej przez Krajowe Stowarzyszenie Przetwórców Owoców i Warzyw . Nieco uwagi poświęcono także preparatom do kondycjonowania gleby i poprawy zdrowotności upraw.

Zdrowe uprawy szansą na wysoki dochód

W gronie przedstawicieli firm- wystawców jako pierwszy głos zabrał Piotr Pańczak z rodzimej firmy Bio-gen. Historia podmiotu sięga 1990 roku. Wytwarza ona produkty przeznaczone do uprawy roślin i hodowli zwierząt. Firma opracowuje preparaty na bazie mikroorganizmów. Posiada ponad 150 szczepów bakterii, które nie są modyfikowane genetycznie, lecz wyselekcjonowane ze środowiska naturalnego. Za pomocą produktów z firmy można chronić uprawy warzyw polowych i upraw jagodowych przed infekcjami grzybów, bakterii i wirusów. Poszczególne preparaty są programowane w taki sposób, aby na roślinie zadziałały w pożądany sposób. Jedną z grup wartą wymienia jest GUARD. GUARD H wspaniale radzi sobie z ochroną fungicydową upraw sadowniczych. W ofercie podmiotu znajduje się także produkt rewitalizujący podłoże – BIOGEN – REWITAL. Superplon K pozytywnie wpływa na plonowanie, stymuluje wzrost roślin. Stosując środki oparte o działanie mikroorganizmów nie musimy liczyć się z zachowaniem okresów karencji, gdyż po prostu nie istnieją. Owoce czy warzywa mogą bezpiecznie w trafiać na rynek, nie mają pozostałości. Odpowiednio zadbane lepiej też się przechowują.

Ważne dla higieny

Prelekcję wygłosił także Łukasz Kowalski z CID Lines, firmy dystrybuującej środki dezynfekujące i piorące. Podmiot zajmuje się optymalizacją procesu produkcyjnego. Rolą pracowników jest m.in. rozwiązywanie problemów w sektorze owocowo-warzywnym. Firma zapewnia serwis urządzeń, także mobilny. Przedsiębiorstwo aktywne jest w kwestii szkoleń z zakresu metodyki i higieny pracy, których zapewnienie potrzebne jest w chłodniach i sortowniach które coraz liczniej powstają w gospodarstwach ogrodniczych. KENO CID 2100 – 15% oraz PEROXI DES to produkty wykorzystywane w technologii płukania owoców i warzyw znajdujące się w ofercie CID Lines.

Paweł Grzeczko z firmy PCC
Paweł Grzeczko z firmy PCC

O środkach chemicznych do mycia i dezynfekcji mówił także Paweł Grzeczko z firmy PCC. Powszechnie stosowanym związkiem wykorzystywanym do dezynfekcji owoców jest dwutlenek chloru. Jego stosowanie może jednak prowadzić do łamania prawa wskutek pozostawiania na nich chloranów. Z tego względu podmiot oferuje środek Hysepta M1 na bazie kwasu mlekowego. Jest on neutralny dla produktów, a liczbę tlenowców redukuje do poziomu 12%, drożdży 34% i pleśni 64%. Neutril Icelen służy zaś do mycia chłodni bez rozmrażania, gdyż zamarza dopiero w temperaturze -40 stopni C.

Labolatorium z tradycjami i przyszłością

Hanna Wachowska z firmy Hamilton Poland opowiedziała krótko o działalności firmy. Laboratorium działa od 1949 roku, ale intensywny rozwój firmy rozpoczął się w 2007 roku, gdy zaczęto otwierać kolejne oddziały nie tylko na terenie Polski. Firma zajmuje się badaniem zanieczyszczeń żywności, np. azotanami, pestycydami, czy dioksynami. Pozostałości metali ciężkich wiążą się niekiedy z zanieczyszczeniem środowiska, ale obecność azotynów prawie zawsze jest wynikiem stosowania niewłaściwych zabiegów agrotechnicznych przez producenta żywności.

Maszyny podnoszą wydajność

Andrzej Jankowski - Urschel
Andrzej Jankowski – Urschel

Andrzej Jankowski jest przedstawicielem firmy produkującej maszyny dla zakładu przetwórczego zarówno owoców jak i warzyw – Urschel. Jednym z pierwszych przyrządów opatentowanych przez to przedsiębiorstwo był odszypułkowywacz do agrestu. Obecnie nowością w ofercie jest kostkownicwa SPRINT 2. Jest ona wyposażona w segmentowy lej wrzutowy i opcjonalnie w taśmociąg wyrzutowy. Maszyny mogą być testowane w salonie firmy, ale i wypożyczane do klienta.

Podczas konferencji głos zabrał także przedstawiciel TPS Poland, dystrybutor produktów Constructie Bruynooghe N.V. Oferowane maszyny wykonane są głównie ze stali nierdzewnej, włączając silniki. Projektowane są kompletne linie do przetwórstwa warzyw od momentu przyjęcia, aż do chwili uzyskania gotowego produktu. Chodzi tu o odpiaszczanie okopowych, transportery, wywrotnice worków, maszyny do dozowania i mieszania, odkamienianie, rozdzielanie i obcinanie.

Tomasz Kiesiel, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu banku PKO SA
Tomasz Kiesiel, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu banku PKO SA

Co raczej niespotykane na imprezach o charakterze owocowo warzywniczym, swe produkty przedstawił reprezentant sektora bankowego Tomasz Kiesiel, dyrektor ds. Rozwoju Biznesu banku PKO SA. Przedstawił ofertę banku dotyczącą kredytów dla operatorów z sektora owocowo warzywnego. Bank wydaje kartę, którą można płacić za granicą bez przewalutowania o ile posiadamy rachunek w wymaganej walucie. Ułatwia to dokonywanie transakcji, redukuje ich koszty.