Produkty Timac Agro dostępne również w sklepach…
Pierwsze spotkanie dla partnerów biznesowych działających w obszarze sprzedaży detalicznej zorganizowała 12 października w Warszawie firma Timac Agro Polska. O czym rozmawiano – warto przeczytać…

O firmie Timac Agro

Agata Stolarska, prezes zarządu Timac Agro Polska (TAP) oraz dyrektor generalny firmy Timac Agro w regionie Europa Środkowo-Wschodnia, otwierając spotkanie przedstawiła historię i najważniejsze osiągnięcia tej firmy oraz Grupy Roullier, do której należy. Firma Timac Agro prawie od 60-ciu już lat zajmuje się odżywianiem roślin i zwierząt, a jej najważniejszym celem jest opracowywanie nowych, coraz bardziej innowacyjnych produktów przeznaczonych dla rolnictwa. Od ubiegłego roku będzie to jeszcze bardziej efektywne, z uwagi na nową inwestycję Grupy Roullier wartą ponad 30 mln euro, a związaną z wybudowaniem nowoczesnego Światowego Centrum Innowacji, które jest jednocześnie globalnym centrum badań i rozwoju firmy Timac Agro. Znajduje się ono w miejscowości Saint-Malo we Francji, położonej na Półwyspie Bretońskim nad Oceanem Atlantyckim. Ponad 200 pracowników naukowych z 22 krajów przygotowuje w nim produkty i technologie, które mają pomagać w rozwiązywaniu najważniejszych problemów światowego rolnictwa – informował Łukasz Peroń z firmy TAP. Duże znaczenie mają prowadzone tam, zakrojone na szeroką skalę, badania nad nowymi produktami mineralnymi zawierającymi kompleksy z alg oceanicznych. Są to zarówno nawozy jak i specjalistyczne preparaty dla zwierząt. Nawozy badane są w różnego rodzaju laboratoriach i testowane na ogromnej powierzchni kilku tysięcy metrów kwadratowych w szklarniach doświadczalnych różnego typu. Jedną z najważniejszych, jest ultra nowoczesna szklarnia do fenotypowania, dająca ogromne możliwości badania roślin w różnych warunkach klimatyczno-glebowych.

O algach i nawożeniu

Najważniejszym surowcem wykorzystywanym do wyrobu produktów firmy Timac Agro są algi oceaniczne, a konkretnie ich kompleksy, zawierające związki bioaktywne z nich pozyskiwane. O tym, dlaczego są one tak ważne w rolnictwie, przekonywał dr Maciej Sroczyński z firmy TAP. Zwrócił on uwagę na fakt, że algi mają ponad 10 razy większy potencjał plonotwórczy suchej masy w porównaniu do najbardziej wydajnych upraw polowych, takich jak np. trzcina cukrowa czy kukurydza, i charakteryzują się dużo szybszym wzrostem. Surowcem stosowanym przez firmę do produkcji nawozów są głównie wyciągi pozyskiwane z alg gatunku Laminaria digitata, rosnących u wybrzeży Bretanii. Algi te rosną na stanowiskach poddawanych działaniu silnych prądów oceanicznych, a także codziennym cyklom odpływów i przypływów, dlatego przez lata przystosowały się do tak trudnych i stresogennych warunków. Było to możliwe dzięki zawartości molekuł o wysokiej aktywności biologicznej, przez co zwiększyła się ich odporność na stresy.

O produktach…

Ofertę produktową Timac Agro dostępną na polskim rynku omówili wspólnie – Mateusz Nowacki oraz Agnieszka Lenart z TAP. Jest ona bardzo szeroka, i obejmuje nawozy granulowane oraz płynne z kompleksami biostymulującymi. Nowością są nawozy mikrokrystaliczne do fertygacji, które także zawierają substancje biostymulujące z alg morskich. Wśród nawozów granulowanych, w ofercie są nawozy azotowe, fosforowe oraz nawozy wapniowe, wszystkie z dodatkiem kompleksów biostymulujących, ale nie tylko. W składzie wszystkich nawozów granulowanych znajduje się także Mezocalc – odżywczy i wysoko reaktywny węglan wapnia, pochodzenia organogenicznego, regulujący odczyn pH w strefie korzeniowej oraz poprawiający odżywienie roślin wapniem.

W skład nawozów azotowych, oprócz odżywczych składników mineralnych, wchodzi kompleks N-PROCESS®, zawierający indol oraz azot chroniony przed nadmiernymi stratami (ulatnianiem i wymywaniem) za pomocą specjalnej siateczki wapniowej, która wpływa na powolne i równomierne jego uwalnianie do gleby. W składzie nawozów fosforowych znajduje się TOP-PHOS® – opatentowana nowa forma fosforu, w której fosforan jednowapniowy połączony jest mostkiem wapniowym z cząsteczką organiczną. Dzięki temu zmniejsza się problem uwsteczniania się fosforu w glebie i zwiększa się jego dostępność dla roślin, a tym samym jego pobieranie przez rośliny. Z kolei kompleks PHYSIO+ to naturalna aminopuryna pozyskiwana z alg morskich, poprawiająca wzrost i rozwój systemu korzeniowego oraz pobieranie Ca, P i K. Zwiększa on dodatkowo wigor roślin oraz poprawia ich odporność na czynniki stresowe.

W skład nawozów dolistnych wchodzą inne kompleksy biostymulujące pozyskiwane z alg morskich. Kompleks SEACTIV® składa się z izopentylu adeniny (który poprawia transport składników odżywczych w roślinie), glicyny-betainy (odpowiedzialnej za działanie antystresowe) oraz aminokwasów (poprawiających wchłanianie składników pokarmowych). Na bazie tego kompleksu stworzono linię nawozów Fertileader. W skład kompleksu FERTIACTYL® wchodzą: glicyna-betaina, kwasy humusowe i fulwowe (ułatwiające dostępność i przyswajalność składników odżywczych), zeatyna (odpowiedzialna za wzrost sytemu korzeniowego i opóźnianie starzenia chlorofilu) oraz składniki pokarmowe (azot, fosfor i potas). Ciekawym nawozem zawierającym ten kompleks jest Fertiactyl Starter, który poprawia ukorzenienie roślin i ułatwia przyjmowanie się roślin po posadzeniu. Kolejnym ciekawym nawozem jest Maxifruit zawierający kompleks biostymulujący NMX® (z alg morskich, roślin tropikalnych i pustynnych), który pobudza rośliny do wydzielania najważniejszych fitohormonów (cytokinin, auksyn i giberelin) odpowiadających za procesy zawiązywania i wzrostu owoców. Przydatny jest on wiosną w okolicach okresu kwitnienia i zawiązywania owoców.

Oprócz nawozów granulowanych do stosowania posypowego oraz nawozów płynnych przeznaczonych do stosowania dolistnego, Timac Agro oferuje także linię nawozów mikrokrystalicznych KSC przeznaczonych do fertygacji, zawierających kompleks PHYTACTYL®. W skład tego kompleksu wchodzą prekursory fitohormonów, które ułatwiają roślinom przejście do kolejnych faz rozwojowych, poprzez zmianę równowagi między poszczególnymi fitohormonami. Nawozy z linii KSC charakteryzują się kombinacją bardzo wysokiej jakości surowców, zawierają szybko dostępne formy azotu (azotanową i amonową) oraz chelatowane mikroelementy. Jednocześnie odznaczają się one niską zawartością chlorków. Cechuje je bardzo wysoka rozpuszczalność w wodzie (na poziomie powyżej 99,8%) i niewielki wpływ na zmianę EC końcowego roztworu. W praktykowanych stężeniach nie wpływają na zmianę pH (działanie buforowe).

O sprzedaży…

Grzegorz Iskra z TAP, przedstawił zebranym strukturę organizacyjną firmy, a Rafał Szlązak z TAP omówił program rozwoju współpracy w obszarze sprzedaży detalicznej oraz specjalną ofertę handlową na rok 2018. W bieżącym roku firma Timac Agro Polska rozpoczęła współpracę z 30 „niezależnymi” sklepami oferującymi środki produkcji dla ogrodnictwa i rolnictwa, w tym nawozy, głównie z terenu Mazowsza, Lubelszczyzny i Świętokrzyskiego. Współpraca ta będzie zdaniem R. Szlązaka dalej sukcesywnie rozwijana i poszerzana, także w innych regionach Polski, ze względu na bardzo dobry odbiór produktów przez podmioty handlowe i duże zainteresowanie klientów. W sklepach partnerskich firmy Timac Agro Polska organizowane są tzw. dni otwarte, w trakcie których doradcy tej firmy udzielają porad dotyczących nawożenia roślin oraz badają niedobory składników mineralnych w materiale roślinnym. Według prelegentów tę formę sprzedaży chwalą także sami rolnicy, zwłaszcza z mniejszych gospodarstw i ogrodnicy, ze względu na bliskość punktów sprzedaży oraz bardziej indywidualną i partnerską obsługę. Sklepy umożliwiają także zaopatrywanie się producentów na bieżąco, bez konieczności robienia zapasów – łatwo jest szybko podjechać i coś dokupić jak czegoś zabraknie, bo są blisko – tak często mówią sami rolnicy. Firma Tmac Agro Polska ma nadzieję, że ta forma sprzedaży będzie bardzo dobrym uzupełnieniem jej współpracy z dystrybutorami, którzy z reguły zaopatrują większe gospodarstwa w większe partie towarów, i pozwoli na lepsze dotarcie do całego rynku.

Dla hobbystów…

W spotkaniu udział wziął także Michał Piskuła z firmy Florendi, która jest siostrzaną firmą Timac Agro w Grupie Roullier. Florendi od dwóch lat oferuje na rynku polskim nawozy dla hobbystów w segmencie ogrodów działkowych, przydomowych i rezydencjonalnych oraz zieleni domowej, rabatowej, werandowej i balkonowej. Florendi ma także ofertę dla wymagających profesjonalistów, zajmujących się szkółkarstwem roślin ozdobnych, zielenią miejską, hotelową, marketową, a także polami golfowymi i stadionami. Dla miłośników ogrodów i zieleni domowej, firma sprzedaje swoje produkty głównie przez Centra Ogrodnicze na terenie całej Polski, ale na sali były obecne także trzy sklepy z branży rolniczej i ogrodniczej, które w swojej ofercie handlowej mają również nawozy spod znaku Floredni.

Zainteresowanych szczegółami i pełną ofertą produktową obu firm zapraszamy na stronę: www.timacagro.pl oraz www.florendi.pl