Propozycje odmian ziemniaka od Agrico Polska

Artur Szadkowski z firmy Agrico Polska z dumą prezentuje ziemniaki odmiany Arizona

Podczas wystawy ziemniaczanej w Udaninie na Potato Days Poland w dniach 6-7 września mieliśmy okazję przyjrzeć się odmianom rosnącym na poletkach oraz porozmawiać na ich temat z ich hodowcami. Postanowiliśmy odwiedzić większość z nich i porozmawiać na temat polecanych odmian i bieżącej sytuacji w uprawach tego gatunku. Jako pierwszą odwiedzamy firmę Agrico Polska.

Odmiany rekomendowane na świeży rynek

Kolekcja odmian zaprezentowana przez firmę Agrico Polska składała się między innymi z odmian znanych pewnie większości producentów ziemniaków. Były to między innymi Arizona odmiana wczesna w typie kulinarnym AB. Ogromną zaletą tej odmiany jest fakt, że była wyhodowana z myślą o jej uprawie w rejonach Afryki Północnej przez co jest ekstremalnie odporna na suszę oraz wysokie temperatury. Odmiana ta rośnie praktycznie w każdych warunkach. Możliwy do uzyskania plon z Arizony może sięgać 100 ton/ha co w przypadku ziemniaków jest rzadkością.

Królowymi najwcześniejszych ziemniaków uprawianych na świeży rynek jest niewątpliwie Riviera oraz Arrow, są to odmiany o okresie wegetacji 60 dni. Obie odmiany dedykowane są na wczesny zbiór i mają bardzo mocną pozycje u np. rolników uprawiających ziemniaki na przyspieszony plon pod włókniną w okolicach Sieradza oraz Warszawy. Odmiany średnio wczesne polecane do uprawy to Constance oraz Excellency. Pierwsza z tych odmian świetnie sprawdza do mycia i pakowania, jest w typie kulinarnym AB. Natomiast Excellency to uniwersalna odmiana jadalna i frytkowa. Osiąga wysokie plony, jest odporna na parcha ziemniaka. Nadaje się na mycie i pakowanie z przeznaczeniem do sprzedaży w sieciach handlowych, dobrze i długo się przechowuje.

Jeśli przechowywać ziemniaki to jakie odmiany?

Każda odmiana ma swoje szczególne przeznaczenie, warto brać pod uwagę rekomendacje hodowców aby osiągnąć zadowalające efekty. Artur Szadkowski z firmy Agrico Polska, do przechowywania poleca takie odmiany jak: Ranomi, Esmee oraz Rudolph. Dwie ostatnie odmiany, są to ziemniaki o czerwonej skórce.

Kierunki w produkcji Agrico Polska

Firma Agrico zwiększa co roku produkcję sadzeniaków w Polsce średnio o 20% rocznie. Stawia przede wszystkim na odmiany ziemniaków bardzo wczesne, takie jak Riviera, Arrow oraz Impala. Coraz mocniejszą pozycję na rynku ma odmiana Excellency ze względu na dużą uniwersalność. Odmiany typowo chipsowe sprawdzające się w naszych warunkach to Arsenal oraz Hermes, które mają ugruntowaną pozycję na rynku. W produkcji ziemniaków z przeznaczeniem typowo na frytki firma dysponuje odmianą Fontane. Jest to lider na rynku europejskim jeśli chodzi o powierzchnie upraw, jego sadzeniaki produkowane są na 6000 ha. Inne popularne odmiany to Siniora oraz Markies. Odmiana Kuras przeznaczona jest do produkcji skrobi. Agrico Polska stawia na tę odmianę ponieważ ma dobrą odporność na zarazę ziemniaka, radzi sobie również przy niedostatku wody. Osiąga wysokie plony i w badaniach PDO od wielu lat uzyskuje największy plon skrobi z ha. Firma dostarczając sadzeniaki na Polski rynek kieruje się kilkoma cechami, które określają przydatność odmian do naszych warunków. Jedną z najważniejszych jest odporność na niedostatek wody oraz dobre plonowanie w niesprzyjających warunkach. Do uzyskania zadowalających wyników w uprawie ziemniaków konieczne jest również używanie sadzeniaków nie zawirusowanych, odpowiednie nawożenie i ochrona – informował Artur Szadkowski z firmy Agrico Polska. Jego zdaniem produkcja ziemniaków w Polsce będzie się rozwijać, a to za sprawą zakładów przetwarzających ziemniaki, które stale zwiększają swoją produkcję.