Przechowywanie ziemniaków – elementy sukcesu
Wyprodukować ziemniaki to dla wielu gospodarstw dopiero połowa sukcesu. Bardzo ważna jest tez możliwość ich dobrego przechowania, z utrzymaniem jak najlepszej kondycji i z minimalnymi stratami. O tym jak uchronić się od strat i na co zwrócić uwagę podczas przygotowania ziemniaków oraz w trakcie przechowywania  opowiada główny specjalista do spraw nasiennictwa dr hab Sławomir Wróbel z firmy Europlant.

Przygotowanie ziemniaków do przechowywania

Jednym z bardzo ważnych etapów przechowywania ziemniaków jest ich odpowiednie przygotowanie. Składa się z dwóch czynności, pierwsza z nich jest to osuszanie bulw. Ma to na celu  wyeliminowanie warunków korzystnych  do rozwoju grzybów i bakterii, bo te – jak wiadomo – w warunkach wysokiej wilgotności i temperatury czują się najlepiej. Wykonuje się to przez ustawienie wentylatorów wtłaczających chłodniejsze powietrze o 2-3°C od temperatury ziemniaków. Ten proces trwa zazwyczaj od 3 do 5 dni. Kolejnym etapem jest gojenie ran powstałych podczas zbiorów. Odbywa przez utrzymywanie temperatury w granicach 12-18°C w tym czasie nie powinno  się obniżać temperatury gdyż proces gojenia ran przebiega wtedy znacznie wolniej. Proces gojenia ran trwa zazwyczaj około dwóch tygodni. Dzięki temu zostają ziemniaki ,,hermetycznie zamknięte” w warstwie korkowej, dzięki temu nie są na rażone na infekcję przez otwarte rany.

Przechowywanie ziemniaków

W zależności od przeznaczenia bulw (sadzeniaki, ziemniaki do konsumpcji czy też do produkcji chipsów) warunki przechowywanie różnią się pod względem temperaturowym. Optymalny spadek temperatury w ciągu doby to 0,2 do 0,5°C. Jeśli będzie może nastąpić pogorszenie jakość ziemniaków. Najszybciej schładza się ziemniaki przeznaczone do produkcji  frytek czy chipsów ponieważ są przechowywane w najwyższej temperaturze wynoszącej 6-8°C. Ziemniaki, które są przeznaczone do tradycyjnej konsumpcji sprzedawane na kilogramy w sklepach przechowywane są w nieco niższej temperaturze wynoszącej około 4-6°C, natomiast w najniższej temperaturze są przechowywane ziemniaki przeznaczone do sadzenia wynoszącej  od 2 do 4°C. Wspólnym parametrem przechowywania nie zależnie od przeznaczeni ziemniaków jest utrzymywanie wysokiej wilgotności wewnątrz przechowalni wynoszącej około 95%. Wysoka wilgotność oraz odpowiednia cyrkulacja powietrza pozwalają uniknąć dużych strat masy bulw podczas przechowywania.