W ramach Agro Akademii Warzywniczej BASF 2016 pod hasłem „Nowe trendy i rozwiązania w uprawie kapusty i cebuli” 19 stycznia w Łaszkowie koło Kalisza odbyło się spotkanie skierowane do producentów warzyw z tego regionu. Było ono okazją do przedstawiania oferty odmian firmy Hazera, zaleceń do ochrony cebuli i kapusty firmy BASF oraz oferty firm Agrotop Kaczmarek, ADOB i Grupy Mularski.

Marcin Chojecki, BASF
Marcin Chojecki, BASF

Rozpoczynający spotkanie Marcin Chojecki z BASF, przedstawił nowe i znane już herbicydy zarejestrowane w uprawach warzyw. Dużo się zmieniło w zakresie rejestracji Stomp Aqua (pendymetalina), który to herbicyd zyskał znacznie szerszy zakres stosowania. Również zmieniła się formulacja, gdyż preparat ten oferowany jest w zamkniętych mikrokapsułach, (formulacja CS) co nadaje mu bardzo dobrej rozpuszczalności w wodzie, większego bezpieczeństwa dla roślin i wydłuża okres ważności do 4 lat. W uprawie warzyw Stomp Aqua zarejestrowany jest m.in. do stosowania w takich gatunkach warzyw jaka cebula, marchew, groch jadalny, pietruszka korzeniowa, pasternak, seler listkowy, pietruszka naciowa, szczypiorek, roszponka, kolendra siewana. Marcin Chojecki zwracał uwagę na czynniki warunkujące dobra produkcję cebuli przy skutecznej kontroli chwastów. Zalecał przede wszystkim zwrócenie uwagi na dobre przygotowania pola pod uprawę tego gatunku, unikając przedplonów z takich gatunków jak kukurydza i ziemniaki. Stosowane w ich uprawie herbicydy jak Sencor (metrybuzyna), trójketony (jak mezotrion) czy sulfonylomoczniki mogą później negatywnie wpływać na wzrost cebuli. Najlepszym przedplonem są zboża. Należy również pamiętać by wiosną nie spulchniać już głęboko gleby a jedynie wykonać bronowanie na głębokości około 4 cm. Jako przykład podał program ochrony herbicydowej cebuli, stosowany w warunkach holenderskich, gdzie jest z podstawowych substancji jest pendymetalina. Program ten jest jedynie pewnym przykładem, a w każdym przypadku ochronę herbicydową należy dobrać do stadium wzrostu roślin ich kondycji i warunków pogodowych. Należy też pamiętać, że w stadium liścia flagowego cebula jest bardzo wrażliwa na herbicydy, dlatego stosuje się wtedy tylko preparaty doglebowe i to na zdrową cebulę, najlepiej z dobrą okrywa woskową.

zalecenia_cebula

zalecenia Stomp

W odniesieniu do kapusty głowiastej Stomp Aqua w dawce 3,5 l/ha najlepiej jest zastosować na uprawioną, wilgotną glebę (nie mieszać z glebą), przed sadzeniem, lub po przyjęciu się rozsady do fazy 6 liści właściwych kapusty. Jeśli konieczne jest nawadnianie to powinno się wykonać przed sadzeniem   i zastosowaniem preparatu, lub 3-5 dni po zabiegu herbicydowym.

zalecenia_kapusta

Marcin Chojecki omówił też najważniejsze choroby cebuli, udzielając wskazówek dotyczących ich zwalczania. Ciągle niezawodnym środkiem do zwalczania mączniaka rzekomego i alternariozy jest Signum 33 WG. Fungicyd ten należy stosować w momencie zauważenie pierwszych objawów chorobowych w dawce 1 kg/ha, wykonując nie więcej jak 3 zabiegi w sezonie. Środek ten ogranicza również szarą pleśń i Stemphylium. W uprawie kapusty polecany jest natomiast do zwalczania czerni krzyżowych oraz szarej pleśni. Zupełnie nowym fungicydem jest Cabrio Duo (piraklostrobina i dimetomorf), środek o działaniu wgłębnym i lokalnie układowym i translaminarnym, mający działanie zapobiegawcze i interwencyjne. W uprawie cebuli (w dawce 2-2,5 kg/ha) polecany jest do zwalczania najgroźniejszej choroby jaką jest mączniak rzekomy (Peronospora destructor). Skuteczność Cabrio Duo przeciwko mączniakowi rzekomemu w doświadczeniach przeprowadzonych w Polsce była porównywana w odniesieniu do najlepszych obecnie stosowanych i rekomendowanych rozwiązań w tym segmencie produktów. W doświadczeniach tych średnia skuteczność Cabrio Duo 112 EC
w rekomendowanej przez BASF dawce 2,5 l/ha była najwyższa wśród badanych produktów i wyniosła 96,7%. Dla porównania, skuteczność produktów standardowych wynosiła kolejno 94,8 % i 93,9%
. – mówił Marcin Chojecki. Przypomniał też o preparacie Polyram 70 WG, który również może być stosowany do zwalczania mączniaka rzekomego w cebuli.

W odniesieniu do kapusty ciekawym fungicydem o działaniu zapobiegawczym do zwalczania czerni krzyżowych, szarej pleśni, zgnilizny twardzikowej i rizoktoniozy jest Rovral Aqua Flo 500 S.C. Preparat może być tez stosowany do ochrony przedzbiorczej, nie później jak 14 dni przed planowanym zbiorem.