Przygotowanie stanowiska pod uprawę kapusty i nawożenie na start


W ramach projektu Kapuściana Demo Farma (KDF) trwają prace nad stworzeniem optymalnego scenariusza do produkcji wysokiej jakości kapusty przeznaczonej na świeży rynek. Jednym ze wstępnych kroków na tej wcale nie prostej drodze jest należyte przygotowanie stanowiska. Zasobność gleby czy jej kwasowość potrafią zaskoczyć. Pamiętajmy jednak, że doprowadzenie podłoża do dostosowanych do wymogów kapusty parametrów daje szanse na cykl produkcyjny zakończony sukcesem.

Co w glebie piszczy?

Aby ustalić zasobność gleby po stosunkowo mokrej w tym roku zimie dr Michał Wojcieszek z firmy Yara jeszcze pod koniec tej właśnie pory roku wraz z Ireneuszem Goleniem pobrali próby gleby. Następnie dostarczane zostały do laboratorium, gdzie ustalono odczyn pH gleby w poszczególnych stanowiskach oraz jej zasobność w kluczowe pierwiastki odżywcze. Analiza gleby w produkcji warzyw jest niezbędną, niepomijalną podstawą. Tutaj badanie przeprowadzone zostało pod koniec zimy. I dobrze! Sporo było opadów deszczu, było też trochę śniegu. Ryzyko przemieszczenia się części składników odżywczych poza zasięg systemów korzeniowych roślin było więc dość wysokie. Przed sformułowaniem zaleceń nawozowych udało się uzyskać pełny obraz tego z jaką glebą mamy do czynienia i co wymaga korekty i uzupełnienia – tłumaczył dr Michał Wojcieszek z firmy Yara, partnera projektu KDF.

Dr Michał Wojcieszek, Yara Poland

Co wykazały badania?

Przede wszystkim konieczność delikatnych korekt odczynu pH gleby. Doświadczenie realizowane jest na stanowiskach słabszych, dość szybko zakwaszających się. Wapnowanie stało się zatem cyklicznym elementem wliczonym w produkcję warzyw kapustnych w gospodarstwie państwa Goleniów. Wyniki wykazały także, że odczyn pH i faktyczna zasobność wapnia w glebie nie muszą iść w parze. W niektórych przypadkach, jak w próbie 1 i 4, a więc na polach o niemal identycznym odczynie pH ilość wapnia z którego mogą korzystać rośliny była diametralnie odmienna. Z kolei nowo wydzierżawiona kwatera (Próba 5), w której poprzedni użytkownik przez wiele lat wysiewał zboże, okazała się aktualnie nieprzydatna do uprawy warzyw kapustnych i wymaga najpierw wielu zabiegów w celu nadania jej parametrów właściwych dla gleb przeznaczonych do produkcji ogrodniczej. 

Wyniki analizy gleby

            
LpOpispHZsN-NO3PKMgCaNaS-SO4Cl
  w H2O         
   g NaCl/lmg/l gleby
1.Próba 16,20,132936987216582<10,06,91
2.Próba 26,40,143250104674692<10,07,73
3.Próba 36,90,17491041701577286<10,08,73
4.Próba 46,30,305517167594697<10,012,2
5.Próba 54,30,091693833111<1<10,07,54

Obecnie wczesna kapusta w ramach prac realizowanych w projekcie KDF rośnie w kwaterze oznaczonej jako Próba 3. Z kolei nasadzenia w końcu maja z przeznaczeniem na zbiór jesienny zrealizowane zostaną w kwaterach oznaczonych mianem Próba 1 i 2. Te stanowiska z uwagi na ich aktualny stan oraz ze względu na nieco odmienne wymogi odmian jesiennych, charakteryzujących się dłuższym okresem wegetacji  wymagają innego podejścia. Jakiego? Na temat strategii przygotowania kwater i wstępnego nawożenia kapusty w oparciu o uzyskane wyniki badań dr Michał Wojcieszek mówi na poniższym materiale filmowym. Zapraszam do jego obejrzenia wszystkich zainteresowanych, a w szczególności tych plantatorów, którzy mają podobne stanowiska w których zamierzają uprawiać kapustę.