Uprawa bezorkowa staje się coraz bardziej popularna i przynosi spore korzyści. Zdaniem Karola Bierły, który praktykuje ten system uprawy już od kilku lat, zapewnia przy uprawie kukurydzy zwyżkę plonu na poziomie 1,5-3 t/ha. W technologię uprawy wpisały się produkty humusowe od firmy Carbohort.

Strip-till to same korzyści

W gospodarstwie Karola Bierły w Boguszynie (woj. Wielkopolskie) od kilku już lat praktykuje się system bezorkowy z wykorzystaniem technologii strip-till w uprawie kukurydzy. Jak podkreśla gospodarz sprzyja to uzyskiwaniu wyższych plonów kukurydzy uprawianej na ziarno. Siew opóźnia się, względem tradycyjnego terminu. Pan Karol obecnie uprawia odmiany średnio wczesne i średnio późne o FAO* wynoszącym od 250 do 270. Sprawdzają się w jego warunkach produkcyjnych a przy tym zapewniają wyższe plony względem odmian wcześniejszych. W minionym roku przy skrajnej suszy, w naszych warunkach zebraliśmy średnio 12 ton suchego ziarna z 1 hektara – mówi gospodarz z Boguszyna.

Siewy kukurydzy w technologii strip-till rozpoczęto pod koniec kwietnia

Siewy kukurydzy z aplikacją Carbomatu

W uprawie różnych gatunków standardowo stosuje się produkty oparte na kwasach humusowych. Przy siewie kukurydzy w tym roku użyty został Carbomat Humic C+K. Jest to produkt powstały z węgla brunatnego poprzez jego ługowanie. Poleca się go stosować jako nawóz w dawce około 500 kg/ha. W ten sposób oprócz szybko dostępnych dla substancji humusowych wprowadza się do gleby potas – przy dawca 500 kg/ha jest to około 40 kg K2O/ha. Produkt ma postać czarnego granulatu, można go wysiewać tradycyjnym siewnikiem do nawozów granulowanych.

Podczas siewu kukurydzy Karol Bierła zastosował Carbomat Humic C+K w podsiewaczu nawozów jako dawka startowa dla wschodzących siewek kukurydzy. W tym roku zastosowaliśmy Carbomat Humic C+K w technologii strip-till zamiast mikronawozów w dawce 13 kg/ha. Oprócz tego poprzez aplikację do gleby na głębokość 30 cm w dawce 250 kg/ha – wyjaśnia Pan Karol. W ten sposób rośliny będą miały zapewnioną zarówno dawkę startową składników pokarmowych, jak również na dalszy etap wzrostu.

Produkty humusowe w technologi uprawy

Produkty na bazie węgla brunatnego stosuje się też w innych uprawach. W ziemniakach używa się ich do zaprawiania bulw ziemniaków w trakcie sadzenia (czytaj również). Carbohumic aplikowany jest też w trakcie wegetacji.

*FAO to system cyfrowych oznaczeń będący wskaźnikiem wczesności odmian. Mówi o długości okresu wegetacyjnego potrzebnego do zakumulowania suchej masy. Liczba FAO danej odmiany podawana jest przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych


tel. +48 506 066 663