Podczas spotkania jakie 5 września odbyło się miejscowości Kamionek (koło Mogilna, czytaj również) na polach produkcyjnych cebuli pod potrzeby firmy On-Zin, dużo mówiono o dobrej ochronie i nawożeniu cebuli. W tym przypadku ochronę oparto na produktach firma BASF, a nawożenie na nawozach ADOB. Ciekawym rozwiązaniem w uprawie cebuli, może być też skorzystanie z rozsady jaką oferują firma Mularski.

Herbicydy w cebuli dobrze stosowane

To pole pokazuje, jak ważna jest znajomość tego co było przedplonem i jaka jest historia danego pola – podkreślał Maciej Wita z BASF. Odnosząc się do pozostałości herbicydów, przypomniał że jest to zarówno problem upraw realizowanych po rzepaku, pszenicy ale też innych warzywach. W technologii uprawy cebuli powszechne jest chemiczne zwalczanie chwastów, ale bardzo ważne jest tu umiejętne stosowanie herbicydów, tak by nie szkodzić roślinom a pomagać. W tę ideę wpisuje się oparty na pendymetalinie herbicyd Stomp Aqua 455 CS. Zwarta w nim substancja aktywna ma postać mikrokapsuł, co ma wiele zalet. Przede wszystkim nie powoduje brudzenie opryskiwacza (tzw. złocenia), wykazuje wydłużone działania w czasie (mikrokapsuły rozkładają się stopniowo w glebie), a sam produkt ma 4 lata przydatności do zastosowania. Firma BASF posiada też szeroki zakres fungicydów do ochrony cebuli. Są to środki do zwalczania mącznika jak Cabrio Duo 112 EC, Acrobat MZ 69 WG (zwalcza też alternariozę cebuli) i Polyram 70 WG. Wśród nich stosunkowo nowym środkiem jest Cabrio Duo 112 EC, który oprócz tego że doskonale zwalcza mączniaka rzekomego cebuli, ogranicza występowanie alternariozy cebuli. Cabrio Duo 112 EC podobnie jak Signum 33 WG należy do fungicydów o tzw. działaniu excellence oprócz ochrony fungicydowwej stymuluje wzrost roślin. Doświadczenia z ostatnich sezonów pokazują, że Signum 33 WG, jest fungicydem który nie tylko chronić cebulę przed alternariozą i mączniakiem rzekomym ale również Stemhylium. Dwa zbiegi na wizytowanym polu zapewniły dobra kontrolę tej choroby. Z kolei dobre zabezpieczenia cebuli na okres przechowywania można uzyskać stosując na 2-3 tygodnie przed zbiorami Rovral Aquaflo 500 SC, który to fungicyd zapewnia ochronę przed patogenami z rodzaju Botrytis, w tym sprawcą zgnilizny szyjki cebuli.

Maciej Wita i dr Anna Długosz z BASF mówili o dobrej ochronie cebuli
Maciej Wita i dr Anna Długosz z BASF mówili o dobrej ochronie cebuli
Zdrowy szczypior aż do zbiorów to efekt dobrej ochrony fungicydowej produktami BASF
Zdrowy szczypior aż do zbiorów to efekt dobrej ochrony fungicydowej produktami BASF

Lustracje podstawą dobrej ochrony

Dr Anna Długosz z BASF, przypomniała, że sukces w ochronie cebuli uzależniony jest od prawidłowej diagnostyki chorób. By jej dokonać należy często lustrować uprawy i umieć rozpoznawać poszczególne choroby. Wśród nich stosunkowo mało znana jest Stemphylium. Choroba ta może pojawiać się dosyć wcześnie bo już z początkiem czerwca, zwłaszcza na plantacjach, które sąsiadują z uprawami cebuli ozimej lub z dymki. Charakterystyczne dla Stemphylium są przejaśnienia po wewnętrznej stronie liści, które bardzo szybko się powiększają wzdłuż szczypioru. W sprzyjających warunkach gdy jest ciepło a zarazem wilgotno choroba bardzo szybko opanowuje szczypior. Bardzo często występuje łącznie z alternariozą i mączniakiem i może w bardzo krótkim czasie doprowadzić do zniszczenia szczypioru. Wykonanie zabiegu Signum w początkowym etapie pojawienia się alteranariozy, ogranicza Stemphylium, najlepiej jest jednak powtórzyć taki zabieg po 7-10 dniach.

Włodzimierz Prus z firmy ADOB przedstawiał zalecenia dotyczące nawożenia dolistnego cebuli
Włodzimierz Prus z firmy ADOB przedstawiał zalecenia dotyczące nawożenia dolistnego cebuli

Włodzimierz Prus z firmy ADOB przypomniał o ofercie nawozów wieloskładnikowych do zastosowania w cebuli. Zwracał szczególną uwagę na produkty do fertygacji i nawożenia dolistnego z linii Profit, które zawierają makroelementy w różnych proporcjach i schelatowane a wiec łatwo dostępne dla roślin mikroelementy.

Daniel Babij z Gospodarstwa Ogrodniczego Mularski mówił o rozsadzie cebuli
Daniel Babij z Gospodarstwa Ogrodniczego Mularski mówił o rozsadzie cebuli

Daniel Babij, reprezentujący Gospodarstwo Ogrodnicze Mularski, dostawcę rozsad zachęcał do zainteresowania się uprawą cebuli z rozsady. Pierwsze takie próby były w tym roku realizowane w Polsce i dały zadowalające efekty. Uprawa cebuli z rozsady ma wiele zalet, bowiem pozwala uzyskać dobra jakościowo cebulę w łusce już w drugiej połowie lipca – mówił Daniel Babij. Dodatkowo przy takim systemie uprawy ogranicza się ilość zabiegów herbicydowych, a więc eliminuje sytuacje stresowe dla wzrostu roślin. Cebulę z rozsady można sadzić miedzy 12 a 16 tygodniem. Firma oferuję taką rozsadę w kostkach torfowych, gdzie w jednej kostce znajduje się 5 siewek.