Ogółem w 2016 roku do państw należących do UE sprowadzono o ok. 7% więcej warzyw niż w 2015 roku, gdy import wyniósł nieco ponad 24 mln ton. Spadły jednak nieznacznie ceny warzyw w obrocie handlowym. W 2015 roku uśredniona cena za kg wynosiła €0,865, podczas gdy z zeszłym roku było to €0.855. Zdaniem holenderskich ekspertów śledzących rynkowe trendy, moda na konsumpcję warzyw powinna się utrzymać, a jej wzrost i rosnąca wielkość międzynarodowego obrotu handlowego warzywami powinny mieć charakter stały.

Kto zaopatruje kraje UE w warzywa?

Największym dostawcą warzyw na rynki państw unijnych jest Holandia. Dostarczyła ona w 2016 roku ponad 6,1 mln ton warzyw, których wartość wyniosła prawie 4,9 mld euro. Oznacza to, że za 1 kg warzyw z kraju tulipanów płacono średnio 80 eurocentów. Na drugim miejscu uplasowała się Hiszpania z eksportem wynoszącym blisko 4,9 mln ton. Podmiotom z największego z państw Półwyspu Pirenejskiego udało się jednak uzyskać za swe produkty ponad 5,2 mld euro, a więc większą kwotę niż Holandia. Podium pod względem tonażu zamknęła Francja. Kraj ten na rynki innych państw UE dostarczył 3,6 mln ton warzyw, jednak uśredniona cena za nie wynosząca niespełna 50 eurocentów pozwoliła na wygenerowanie jedynie 1,8 mld euro przychodu. Ważnymi producentami były też Niemcy i Belgia. Nasz zachodni sąsiad wyeksportował do innych państw unijnych 2,6 mln ton warzyw uzyskując ok. 1,5 mld euro przychodu, zaś belgijskie podmioty pomimo mniejszego eksportu (ok. 2,5 mln ton warzyw) zanotowały większy przychód, wynoszący ponad 1,9 mld euro.

Eksport liderującej Hiszpanii rok do roku zmalał w 2016 o 3,62%. Znacznie lepiej poradziła sobie Holandia, która odnotowała wzrost sprzedaży wynoszący 14,1%. Także zwyżkę w porównaniu do 2015 roku odnotowały takie kraje jak Maroko – 7,14%, Egipt 5,23%, czy Turcja – 31,03%.

Najwyższe ceny

W gronie 10 największych dostawców warzyw na rynki państw UE najwyższe ceny osiągały produkty z Maroka. Z kraju tego sprowadzono ok. 750 tys. ton warzyw i płacono za nie wysokie stawki, średnio €1,27 za 1 kg. W grupie 20 najistotniejszych dostawców najdroższe okazały się Chiny. W tym przypadku uśredniona cena 1 kg warzyw wyniosła €1,78.

Źródło: Freshplaza.com