Rewolucja na polu z cebulą hiszpańską

Uczestnicy spotkania w Balinie

Podczas spotkania zorganizowanego przez firmy Monsanto – Seminis, Yara Poland, BASF i Flortom 20 sierpnia w Balinie koło Inowrocławia można było przekonać się jaki potencjał mają cebule odmian hiszpańskich. Wysoki plon, wyrośnięte zgrubienia to rzadkość w tym sezonie, a jednak możliwa do osiągnięcia przy uprawie takich odmian jak SV4774NW F1. Zapraszamy do fotogalerii!