Uprawa selera ukierunkowana na pozyskanie produktu przeznaczonego do sprzedaży na świeżym rynku, nie jest prosta. Istotna jest by finalny produkt miał dobre parametry jakościowe oraz wielkościowe. Na to z kolei wpływa wiele czynników agrotechnicznych, w tym jakość i wyrównanie rozsady selera używanej do nasadzeń.

Rozsada selera powinna być wyrównana

Jerzy Rzeźniczak prowadzi gospodarstwo ogrodnicze w Piątku Wielkim koło Kalisza. Wśród uprawianych warzyw ważną pozycją są selery, które co roku rosną na powierzchni 3-4 ha. W 2016 roku były one szczególnie udane. Rozsadę Pan Jerzy zakupił w Firmie Mularski, co jak później stwierdził, był bardzo dobrym wyborem. Przede wszystkim rozsada selera była bardzo wyrównana, krępa i nieprzerośnięta. To sprawiało, że bardzo dobrze nam się sadziła sadzarka karuzelową, a później wzrost roślin był wyrównany – ocenia ogrodnik. Rozsada selera sadzona jest w rozstawie 70×24 cm, co daje obsadę około 70 tys. szt./ha. W gospodarstwie tym jest możliwość nawadniania co pozwala dostarczać wodę w krytycznych dla roślin okresach. Najważniejsze jest dobre i szybkie przyjęcie się roślin, a do tego przyczynia się mocny system korzeniowy. Jeśli na starcie rozsada selera jest niewyrównana, ze słabym systemem korzeniowym, nie da się już później wyrównać plantacji, jedne rośliny są mniejsze, inne większe, a w efekcie uzyskuje się selery o zróżnicowanej masie od 0,5-1 kg i powyżej.

Jerzy Rzeźniczak podkreśla, że najważniejszy wpływ na jakość plonu ma wyrównanie i jakość rozsady

Skąd te pośpiechy? 

Częstym problemem w uprawie selera jest występowanie pędów kwiatostanowych tzw. pośpiechów. Jest to spowodowane w ogromnej większości błędami podczas hartowania rozsady lub jego brakiem. Hartowanie rozsady selera to nie tylko wystawienie go na wolne powietrze, a w krytycznym momencie okrycie agrowłókniną. Hartowanie to sterowanie temperaturą  i nawożeniem tak aby w momencie wysadzenia rozsady selera w miejsce stałe rośliny podjęły natychmiastowy wzrost, bez inicjowania pędów kwiatostanowych. Takie możliwości daje nowoczesny hartownik jakim dysponuje Grupa Mularski. Jest to konstrukcja stalowa na której zamocowane są ściany i dach oraz nagrzewnice powietrza i wentylatory mieszające powietrze. Ściany i dach nie są elementami stałymi. Warunki meteo są monitorowane 24h przez czujniki temperatury i stację meteo. W momencie prognozowania zmiany warunków pogodowych (przymrozek/mróz, grad, ulewny deszcz lub silny wiatr) ściany i dach hartownika na powierzchni 2,2 ha zamykają się w 8 min. Pozwala to  na pełną ochronę rozsady przed niekorzystnymi czynnikami pogodowymi.  Na przełomie marca i kwietnia, kiedy przymrozki a raczej mrozy mogą sięgać -120 na naszym hartowniku  możemy cały czas utrzymywać temperaturę +80C. To gwarantuje dobre zahartowanie rozsady niezależnie od warunków pogodowych jakie panują – informuje Daniel Babij, przedstawiciel regionalny Grupy Mularski.

Profesjonalny rozsadnik daje możliwość dobrego zahartowania roślin

Korzeń jest najważniejszy

Jakość rozsady selery ma bardzo duży wpływ na dalszy, wyrównany wzrost roślin, gdyż przekłada się zarówno na szybkie przyjmowanie się roślin po posadzeniu, ich równomierny wzrost i dalszą rozbudowę systemu korzeniowego. To zaś wpływa na równomierne dorastanie zgrubień i jakość końcowego plonu, co dla producentów jest najważniejsze – podkreśla Daniel Babij.

 

Dobra rozsada selera powinna być krępa i przede wszystkim mieć dobrze przerośniętą korzeniami bryłę korzeniową, a te powinny mieć jasną barwę. To świadczy o tym, że rośliny są w stanie młodocianym i po posadzeniu na miejsce stałe szybko wznowią wzrost. W gospodarstwie T. Mularski rozsada selera produkowana jest w tacach 400 x 600 mm, z 240 otworami. Precyzyjny wysiew zapewnia bardzo dobre wypełnienie tac i równomierny wzrost młodych roślin. Najważniejsze jednak jest zadbanie o mocny system korzeniowy. Temu służą tace rozsadowe na 12 cm nogach, dzięki którym następuje swobodny odpływ nadmiaru wody z komórek a zarazem do korzeni swobodnie dociera powietrze. To właśnie wpływa na końcową jakość rozsady jaka wysyłana jest do producentów i uzyskiwane przez nich efekty produkcyjne.

 

 

Jerzy Rzeźniczak i Daniel Babij prezentują seler i jego mocny system korzeniowy

Łatwo można się o tym było przekonać patrząc na plantację Jerzego Rzeźniczaka, 2 miesiące po posadzeniu rozsady.

Plantacja selera 2 miesiące po posadzeniu

Ważne dla uzyskania wysokiego plonu

Wśród ważnych czynników mających wpływ na wzrost i jakość selera jest przygotowanie gleby i nawożenie. Pan Jerzy co roku nawożenie opiera na analizach gleby, wykonywanych dla poszczególnych pól. Przygotowując glebę dba o dobre jej spulchnienie i wczesną wiosną podczas zabiegów uprawowych wprowadza do niej pierwsze dawki nawozów. W ostatnim sezonie wczesną wiosną zastawał sól potasową i saletrzak. W trakcie wzrostu roślin nawożenie pogłówne oparte było na zastosowaniu saletry wapniowej (100 kg/ha) 3 tygodnie po posadzeniu i saletry amonowej (100 kg/ha) pod koniec czerwca. Nawożenie pogłówne realizowane jest bezpośrednio w rzędy roślin, podczas pracy opielacza z funkcją wysiewu nawozów bezpośrednio w rzędy roślin.

Wyrównany wzrost roślin miał przełożenie na końcowy efekt produkcji selerów w gospodarstwie Jerzego Rzeźniczaka. Były one wyrównane o masie 700-800 g, a to przy sprzedaży na świeżym rynku jest najważniejsze. Sumaryczny plon jaki udało się uzyskać to 50-60 t/ha. Taki plon satysfakcjonuje –  zwłaszcza gdy jest to wysokiej jakości seler o wyrównanej wielkości.

Artykuł reklamowy

więcej informacji: www.rozsada.com