Światowy rynek warzywWedług najnowszych dostępnych danych 2014 roku łączna produkcja świeżych warzyw na świecie, włączając w tę wielkość melony, wyniosła zdaniem FAO 1169,4 mln ton. Dla porównania rok wcześniej produkcja ta wyniosła odpowiednio 1134,3 mln ton.

Największe ilość warzyw na świecie zbierane są od lat w Azji z największym producentem tego regionu – Chinami, gdzie średnioroczne zbiory oscylują w granicach 600,0 mln ton, Poza krajami azjatyckimi, znaczącym producentem jest Europa oraz Ameryka Północna i Południowa. We wspomnianym 2014 roku największym producentem warzyw były Chiny, które swą pozycję lidera światowych producentów utrzymują już od kilku lat.

Pod względem produktowym największą grupę liczoną za pomocą wolumenu zbiorów stanowią pomidory, których w 2014 roku zebrano w sumie ponad 170,7 mln ton. Kolejne miejsca na liście globalnej produkcji zajęły warzywa kapustne – kapusty wraz z kalafiorami i brokułami – w sumie niecałe 96,0 mln ton oraz cebula, której zbiory przekroczyły 88,5 mln ton. Następnie ogórki – ponad 74,9 mln ton, bakłażany – 50,2 mln ton oraz prawie 38,8 mln ton marchew.

Źródło: Światowy Rynek Owoców i Warzyw (opracowanie sygnalne) FAMMU/FAPA