W przypadku kalafiorów i brokułów produkowanych na potrzeby przemysłu przetwórczego, liczy się nie tylko jakość finalnego surowca, ale równie ważne okazuje się dobre zaplanowanie kampanii zbiorczej, tak by zapewnić stałą podaż surowca i możliwość jego zebrania w optymalnym czasie. Ma to ogromne znaczenie dla producentów, jak również zakładów odbierających gotową różyczkę kalafiorów czy brokułów. Wśród czynników jakie mają na to wpływ jest jakość i wyrównanie rozsady, używanej do nasadzeń. Niezleżenie kiedy i gdzie sadzona, powinna być zawsze taka sama.

Jednakowa rozsada dla każdego

Dla firmy Bonduelle z siedzibą w Gniewkowie, kalafiory i brokuły to podstawowe gatunki przerabianych warzyw. Ich produkcja jest realizowana jest co roku w przeszło 130 gospodarstwach, z którymi firma podpisuje umowy kontraktacyjne. Warunkiem tej współpracy jest zakup gotowej rozsady, którą dostarcza Grupa Producentów Rozsad „Krasoń” (GPR „Krasoń”). Dlaczego? Tylko zakup wyrównanej i takiej samej pod względem jakościowym rozsady, zapewnia nam sprawny przebieg kampanii zbiorczej i przetwórczej – wyjaśnia Jarosław Kluzek szef działu surowcowego w firmie Bonduelle.

Dostawca rozsad (Marcin Krasoń, z prawej) pozostaje z odbiorcą (Jarosław Kluzek) do końca produkcji, czyli uzyskania finalnego produktu

GPR „Krasoń” to sprawdzony dostawca rozsad, z którym firma Bonduelle współpracuje już 20 lat.

Są ku temu powody. Rozsada jest zawsze wyrównana, nieprzerośnięta, dobrze zahartowana i dociera na miejsce w ustalonym terminie. Dostawy są realizowane do wyznaczonych punktów, skąd później odbierają ją poszczególni ogrodnicy. To właśnie jakość i powtarzalność rozsady i sadzenie jej w ustalonym terminie, daje pewność że i kampania zbiorcza będzie miała płynny, harmonijny przebieg. Takiego efektu nigdy nie dałoby się osiągnąć gdyby rozsada była produkowana indywidualnie w gospodarstwach.

Regularne dostawy surowca zapewniają sprawny przebieg kampanii firmy Bonduelle

Harmonijne zbiory i dostawy surowca

W przypadku kalafiorów i brokułów zbieramy tak naprawdę kwiatostan, czyli róże. Zbiór musi się odbywać w momencie gdy róże są w optymalnym stadium dojrzałości, co gwarantuje jakość końcowego surowce. Dlatego właśnie w przypadku kalafiorów i brokułów, tak istotne jest dobre zaplanowanie całej kampanii zbiorczej – tłumaczy Jacek Molenda główny agronom Bondulle. Planowanie to bardzo ważny, wręcz strategiczny element dla firmy Bonduelle. Od przygotowania gleby, przez zamówienie rozsady, posadzenie, pielęgnację i zbiory, producenci współpracujący z Bonduellle, mogą liczyć na pomoc i wsparcie agronomów. To procentuje korzyściami dla producentów ale przede wszystkim zapewnia stałe i wyrównane dostawy surowca do zakładu Bonduelle w Gniewkowie. Jednakowe partie dostarczane przez 60 dni jesiennej kampanii kalafiorowo-brokułowej, zapewniają optymalne wykorzystanie linii produkcyjnych.

20-lat współpracy, to zobowiązuje – podkreśla Marcin Krasoń

Rozsada – tylko lepsza

Wyrównana jakość rozsady ma też ogromne znaczenie dla zaplanowania zbiorów w gospodarstwie. Zbiorów, które często trwają dwa miesiące i wymagają dużego zaangażowania pracowników. Jakość i wyrównanie rozsady, wpływa zarówno na stabilny wzrost roślin po posadzeniu i sprawny przebieg zbiorów. Optymalnie gdy zbiór brokułów czy kalafiorów uda się zaraźliwość w 3-4 etapach. To jest możliwe tylko wówczas gdy korzysta się z wyrównanej jakościowo rozsady, a taka jest zapewniona tylko przy produkcji w wyspecjalizowanych zakładach, jak GPR „Krasoń” – podkreśla Jacek Molenda. Po za tym, jak dodaje Jarosław Kluzek, firma jest otwarta na współpracę, potrafi słuchać uwag producentów i na tej podstawie jeszcze bardziej doskonalić technologię produkcji rozsad. To sprawia że z roku na rok, rozsada dostarczana przez firmę „Krasoń” jest tylko lepsza.

Tylko doskonałość na każdym etapie produkcji, procentuje dobrymi efektami w trakcie zbiorów – podkreśla Jarosław Kluzek.

Czynników które mają wpływ na końcowy efekt produkcji warzyw jest bardzo wiele. Na niektóre z nich, jak przebieg warunków pogodowych, producenci nie mają wpływu i muszą się do nich dopasować. Wiele jednak zależy od nich samych, w tym decyzje o tym czy rozsadę produkować samodzielnie czy korzystać z gotowej, wytwarzanej w zakładach które tylko w tym się specjalizują. Do takich należy właśnie GPR „Krasoń” firma z blisko 20-letniam doświadczeniem w produkcji rozsady. Warto z tego doświadczenia skorzystać, i zacząć uprawę od wyrównanej i prawidłowo przygotowanej rozsady. To – jak pokazuje praktyka – ma ogromny wpływ na końcowe efekty produkcyjne.

Reklama