Rusza nabór wniosków dla rolników poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych

3 października – planowany termin uruchomienia pomocy suszowej

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomi nabór wniosków dla gospodarstw poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych takich jak susza, huragan, grad, deszcz nawalny, przymrozków wiosennych lub powodzi. Planowany termin uruchomienia naborów wniosków przez ARiMR to 3 października.

Pomoc będzie udzielana do każdego hektara na którym wystąpiła susza, huragan, grad, deszcz nawalny, przymrozki wiosenne lub powódź w co najmniej 30% deklarowanej przez rolnika uprawy we wniosku oszacowane przez komisje powołaną wojewodę.

Maksymalna stawka pomocy zaproponowana to 1000 zł/ ha w przypadku szkód powyżej 70%, natomiast kwota w wysokości 500 zł/ha będzie przysługiwała dla tych którzy ponieśli straty od 30-70%. Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla producentów rolnych nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych.

Źródło:https://www.gov.pl/web/rolnictwo/pomoc-dla-gospodarstw-rolnych-poszkodowanych-w-roku-biezacym-w-wyniku-suszy-huraganu-gradu-deszczu-nawalnego-przymrozkow-wiosennych-lub-powodzi