Rynek kapusty – czy jest nadzieja na stabilizację?
Webinarium odbywające się 10 lutego pt. Kiła, Wciornastek, Xanthomonas – dobór odmian kluczem do sukcesu? a zorganizowane przez firmę Syngenta było doskonałą okazją do zapoznania się z sytuacja na europejskim rynku kapusty o czym informował Zenon Małek, jeden z reprezentantów organizatora tego internetowego szkolenia.

Północ Europy 2020

W Skandynawii powierzchnia uprawy kapusty białej oraz czerwonej jest stabilna. Przyzwoite są również ceny (0,3-0,5 euro/kg). Obserwuje się wzrost powierzchni nasadzeń oraz zainteresowania konsumentów kapustami stożkowatymi. Notowany jest powrót zainteresowania kapustą pekińską. Wzrasta uprawa kapust odpornych na kiłę oraz odmianami o główkach o masie całkowitej na poziomie około 1,5 kg. Jak informował Z. Małek, Finlandia to nadal ogromne zainteresowanie gołąbkami z kapusty, Szwecja to przetwórstwo, Norwegia – świeży rynek i trochę przetwórstwo, a Dania to głównie świeży rynek.

Niemcy to stabilna powierzchnia uprawy kapusty dla przemysłu. Powierzchnia uprawy kapusty przechowalniczej wzrosła o około 5%. Wzrasta konsumpcja jak też powierzchnia uprawy kapusty stożkowej. Równocześnie poszukuje się różnego rodzaju pomysłów na promocję kapusty kiszonej wśród młodszej generacji konsumentów. Nowe produkty fresh powstają na bazie kapusty płaskiej oraz stożkowej. Generalnie ceny są niższe od oczekiwanych, ale wciąż pozwalają zarabiać na uprawie kapusty. Coraz więcej osób jest zainteresowana uprawą odmian odpornych na kiłę kapusty. Zanotowano dobre ceny na rynku kapust pekińskich.

Francja to mały areał uprawy kapust. Zanotowano tutaj jednak wzrost nasadzeń o około 15%. Wystąpiły bardzo duże problemy ze zwalczaniem wciornastka, ale mniejsze problemy z siłą roboczą. Czynione są próby wdrożenia uprawy kapusty pekińskiej, która może w przyszłości częściowo zastąpić w uprawie sałaty.

Kraje Beneluksu – odnotowano tutaj spadek powierzchni uprawy o około 5%, głównie w segmencie kapusty przechowalniczej. Obserwowana jest bardzo dobra jakość kapust przeznaczonych do przechowywania. Trwają nieustannie poszukiwania odmian do zbioru mechanicznego, nie tylko dla przemysłu, ale również do przechowywania. Pierwsze próby pokazują, że w ten sposób udaje się już zbierać i przechowywać do marca kapusty odmiany Storidor F1. Stały wzrost zainteresowania kapustami stożkowymi, a niski czerwoną.

Storidor F1
Storidor F1

Polska to cały czas największy europejski producent kapusty białej. W uprawie znajdują się odmiany w każdym segmencie, od 55-60-dniowych do tych do najdłuższego przechowywania (okres wegetacji 140-150 dni). Powierzchnia uprawy kapust generalnie spada o około 10% w segmencie tzw. gregoriana, o około 5-7% wzrosły natomiast nasadzenia kapust do przetwórstwa. Odnotowano około 5% wzrost nasadzeń kapust do przechowywania. Kapusta produkowana jest w większości przez gospodarstwa specjalizujące się w tej uprawie. Pomału, rozwija się sektor kapust stożkowych, ale wydaje się, że może to być niewielki, ale wart uwagi sektor. Zbiory kapust wczesnych rozpoczęły się bardzo wcześnie. Odmiany Rosberg czy Mirror zbierano w okolicach Krakowa w 2020 roku już pod koniec kwietnia. Nieszczęśliwie w tym okresie na polski rynek napłynęły kapusty z regionu Macedonii, atrakcyjne wielkościowo, co negatywnie wpłynęło na rynek i konieczność zaorania wielu plantacji. Rośnie zagrożenia kiłą. Obserwuje się zmiany w segmencie kapusty pekińskiej, której w regionach południa Polski uprawia się mniej, podczas gdy areał jej uprawy zwiększa się w północnych częściach naszego kraju.

W Wielkiej Brytanii zanotowano wzrost uprawy o około 7% względem roku 2019. Niestety sprzedaż towaru jak i ceny są słabsze od oczekiwanych. Bardzo dobra jest natomiast jakość kapusty, która trafiła do przechowywania. Zdecydowanie mniejsze są problemy z uszkodzeniami powodowanymi przez wciornastki, ale to prawdopodobnie za sprawą produktu Minecto One. Kiła kapusty z powodu rotacji pól nie stanowi większych problemów, ale mimo to producenci chętnie uprawiają odmiany odpornych na tego patogena. Największy rynek kapusty stożkowej.

Południe Europy w 2021 roku

Macedonia to kraj, który 90% produkcji kapust przeznacza na eksport. W 2020 roku sprzedaż kapust przez Covid-19 była bardzo słaba, dlatego też wiele plantacji zostało zaoranych. Jednym z takich powodów było ograniczenie importu przez Skandynawię oraz Węgry. Produkcja na 2021 roku ma wynieść tyle samo co w 2020 roku, a więc około 1100 ha. Mówi się o nowym kanale sprzedaży kapust z tego kraju do Rosji i Skandynawii przez Turcję.

Serbia – tutaj odnotowano spadek uprawy kapusty wczesnej o około 30%.

Węgry – stały spadek o około 10% produkcji, mimo dobrych cen. Powodem tego jest prawdopodobnie wzrost areału zajmowanego przez pomidory gruntowe.

Chorwacja – tutaj cała produkcja przeznaczana jest dla konsumpcji wewnętrznej.

Bułgaria – spadek areału uprawy o blisko 50%, na rzecz uprawy arbuza. Przetwórstwo kapust bez zmian.

Rumunia – Duży import kapust z Macedonii. Duży spadek uprawy kapust wczesnych z około 1500 ha do 1050 ha. Za spadek tego areału odpowiadają rządowe dopłaty do uprawy pomidora przemysłowego. Całkowita produkcja kapust to około 10 000 ha, z głównym przeznaczeniem kapust do kiszenia w całości główek o masie około 3-3,5 kg.

Zapraszamy na Webinarium 25 i 26 luty:

Północna Europa 2021

W Niemczech sprzedaż kapust dla przetwórstwa w tym okresie praktycznie nie istnieje, podczas gdy w minionych latach zawsze tak było. Cena kapust z przechowalni to 0,10-0,15 euro/kg. Dobra jakość surowca w przechowalniach. Kapusta biała na półkach sklepowych konkuruje z kapustą brukselską. Prognozuje się spadek nasadzeń kapusty do przechowywania, mniejsze ilościowo są też kontraktacje kapust do kiszenia. Duży wpływ na rynek ma sytuacja wywołana przez Covid-19.

W Wielkiej Brytanii występują duże zapasy kapust w przechowalniach. Notowany jest słaba sprzedaż towaru do surówek i do przetwórstwa. Znacznie większa sprzedaż kapust przez supermarkety, nie jest jednak on w stanie zrekompensować spadku sprzedaży ogólnie. Bardzo dobra jakość kapust w przechowalniach, planowane jej przechowywanie do sierpnia. Cały rynek czeka na otwarcie hoteli i gastronomii, która zagospodarowywała większość kapusty. Największy producent kapust w WB planuje zmniejszyć na ten sezon areał uprawy kapust o około 30%, dodatkowo nie będzie uprawiał tego warzywa w Hiszpanii, za wyjątkiem uprawianej tam kapusty różowej. Całkowity spadek uprawy kapusty w WB prognozowany jest w tym sezonie na około 15%. Rośnie natomiast zainteresowanie uprawą kapusty o całkowitej masie 1,5 kg, która najlepiej sprzedaje się w supermarketach.

kiła kapusty
Stopień porażenia kiłą kapusty odmian standardowych (z prawej) & stan odmiany odpornej na kiłę z portfolio Syngenta

Holandia – tutaj producenci, podobnie jak w wielu innych krajach są świadomi, że trudności na tym rynku mogą być przejściowe i wynikają z pandami spowodowanej wirusem Covid-19. 80% produkcji kapusty przechowalniczej zostało umieszczone w chłodniach, a pozostałe 20% sprzedane bezpośrednio po zbiorze z uwagi na zainteresowanie surowcem. Jakość kapust jest lepsza o tej porze roku. Na ten rok prognozuje się spadek areału uprawy o około 5%, zarówno białej jak i czerwonej. Coraz większe problemy z kiłą kapusty przekładają się na zainteresowanie uprawą odmian odpornych na tego patogena. Notuje się wzrost produkcji jak też konsumpcji kapusty stożkowej.

Całe Webinarium można obejrzeć na kanale You Tube: