Sadowniczy poseł na czele Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wywodzi się ze środowiska sadowniczego i już piątą kadencję jest posłem Sejmu RP. Mirosław Maliszewski 21 listopada objął funkcję szefa Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW). Jest to szczególnie znaczące, ponieważ Mirosław Maliszewski od wielu lat zaangażowany jest w sprawy polskiego sadownictwa. Pełni tez funkcję przewodniczącego Związku Sadowników RP.  

W tym miejscu chciałem podziękować wszystkim moim kolegom i koleżankom – członkom Polskiego Stronnictwa Ludowego, szczególnie Prezesowi Władysław Kosiniak-Kamysz za rekomendacje i udzielone zaufanie. Składam serdeczne dzięki też wszystkim członkom Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rolnictwa Wsi, którzy jednogłośnie powierzyli mi tę zaszczytną funkcję (sam wstrzymałem się od głosu). Chcę zapewnić, że będę się starał jak najlepiej wykonywać powierzone mi stanowisko dla dobra wsi i polskiego rolnika, szanując stanowiska i poglądy wszystkich, którym dobro Polski i polskiego rolnictwa leży na sercu – napisał w mediach społecznościowych Mirosław Maliszewski.  

21 listopada odbyło się pierwsze posiedzenie komisji rolnictwa i rozwoju wsi w IX kadencji Sejmu. Przewodniczącym komisji został wybrany wieloletni poseł PSL, (wybrany na piątą kadencję) Mirosław Maliszewski, który był członkiem tej komisji w poprzedniej kadencji. Maliszewski otrzymał 32 głosy, nie było głosów przeciwnych, jedna osoba wstrzymała się od głosowania.

Na zastępców przewodniczącego komisji rolnictwa większością głosów wybrano: Kazimierza Plocke (KO), Kazimierza Gwiazdowskiego (PiS) i Piotra Borysa (KO).

Do zakresu działania Komisji należą sprawy rolnictwa, ogrodnictwa, sadownictwa, skupu płodów rolnych, hodowli, spółdzielczości rolniczej, gospodarki i ochrony gruntów rolnych i leśnych. Ponadto zaopatrzenia wsi i rolnictwa w środki produkcji, w tym melioracji i zaopatrzenia wsi w wodę, przemysłu spożywczego oraz przetwórstwa rybnego, społeczno-zawodowych organizacji rolników i sytuacji socjalno-bytowej ludności wiejskiej. Do zakresu działania Komisji należą również sprawy określania kierunków demonopolizacji organów i struktur zajmujących się powyższą działalnością oraz rozwoju i modernizacji infrastruktury wsi oraz problematyka związana z oświatą i doradztwem rolniczym.