Znaczenie nawożenia w produkcji warzyw polowych, w tym także kalafiorów, jest trudne do przecenienia. Wykonane poprawnie od samego początku, tj. od właściwej diagnozy zasobności gleby w odniesieniu do potrzeb żywieniowych danego gatunku, silnie rzutuje na finalnie uzyskiwany plon. Chodzi tu nie tylko o jego ilość, ale i jakość.

Od początku…

Michał Wojcieszek z firmy Yara Poland uczestniczył w pracach realizowanych w ramach projektu kalafiorowa Demo Farma (KDF) już od początku roku 2023. Pierwszym z jego działań było ustalenie zasobności kwater w których realizowane miały być doświadczenia. Choć w dużej mierze parametry gleby odpowiadały wymogom kalafiorów, to jednak okazało się, że pewne korekty są konieczne. Zastrzeżenia specjalisty dotyczyły m.in. regulacji odczynu pH gleby. Został on wprawdzie podniesiony do poziomu 6,0 w jednej z doświadczalnych kwater i 6,5 w drugiej, ale to wciąż jeszcze wskazania zbyt niskie dla poprawnej wegetacji roślin. Zalecił on więc skredowanie obu kwater, a więc wykorzystanie najszybszej metody na regulacje kwasowości podłoża.  W rezultacie analiz chemicznych gleby okazało się też, że z części jednego z pół, które położone były wyżej istotne ilości potasu spływały do najniższego sektora kwatery wraz z deszczową wodą. Specjalista z Yary rekomendował szybkie uzupełnienie tego składnika odżywczego w glebie poprzez aplikację soli potasowej. Generalnie jednak konstrukcję planu żywieniowego kalafiorów oparł o nawóz YaraMila Complex wzmocnionego dodatkowym źródłem azotu w postaci YaraBela Nitromag.

…do końca

Sadzenie kalafiorów na jednej z kwater KDF odbyło się 22 kwietnia. Po około 2 tygodniach pogłównie wysiany został YaraLiva Nitrabor w dawce 150 kg/ha, a po upływie kolejnych 14 dni zabieg taki powtórzono. Po 3 kolejnych tygodniach, nim jeszcze liście zakryły szczelnie przestrzenie pomiędzy roślinami, wysiano Unika Calcium. Strategia deszczowania pól przyjęta przez gospodarza z uwagi na dość przepuszczalną glebę na omawianym stanowisku, a więc podawanie niewielkich dawek wody ale w dość częstych interwałach, umożliwiła sukcesywne wprowadzania składników z tych produktów do roztworu glebowego pomimo suchej pogody panującej w centralnej Polsce w maju i czerwcu.

Kalafiory uprawiane w ramach KDF odżywiane były także dolistnie. Na początku maja dokonano aplikacji Kristalonu Żółtego w dawce 3 kg/ha. Pewnym zaskoczeniem były przymrozki w początku czerwca. Aby zminimalizować skutek niedostatecznego poboru fosforu z wyziębionej gleby przez korzenie, Kristalon Żółty podany został nalistnie raz jeszcze, gdy temperatury przybrały bardziej typowe dla czerwca wartości. W okresie wzrostu róż stosowany był Kristalon Pomarańczowy, a więc rozwiązanie dostarczające roślinom potas, pierwiastek szczególnie im potrzebny w tej fazie wzrostu. W użyciu były tez takie produkty jak KristaLeaf Foto i YaraVita Brassitrel Pro.

W nawożeniu posypowym dążymy do tego, by stworzyć roślinom możliwie najlepsze warunki wzrostu w danej kwaterze. Instrumenty diagnostyczne nie są drogie, a skorzystanie z nich pozwala na optymalizację żywienia i często na spore oszczędności finansowe, gdyż nawozy można zastosować precyzyjnie. Z kolei nawożenie nalistne ma charakter reaktywny. Mam na myśli to, że kluczem jest obserwacja roślin ale i warunków w jakich przychodzi lub przyjdzie im rosnąć. Takie interwencyjne zastosowanie niektórych produktów podyktowane bieżącym rozwojem sytuacji pozwoli przygotować kalafiory na nadejście trudnych warunków, wspomoże ich regenerację czy pozwoli uzyskać róże wysokiej jakości. Może też przyczynić się do wyeliminowania niektórych innych problemów, jak jamistość głąba czy tipburn – wyjaśnia Michał Wojcieszek. 

Zapraszamy na finał KDF

Finał KDF będzie mieć formę interaktywnego webinarium. W jego trakcie Michał Wojcieszek opowie szczegółowo o żywieniu kalafiorów w ramach projektu, wyzwaniach w dostarczeniu roślinom tego gatunku składników pokarmowych w ogóle, a także odpowie na nadesłane do niego w trakcie wirtualnego spotkania pytania od widzów. Webinar można obejrzeć bezpłatnie na kanałach portalu www.warzywapolowe.pl na YouTube i Facebook-u. Transmisja on-line odbędzie się we wtorek 21 listopada. Start o 18.00!