Skuteczna ochrona ziemniaka

To jeden z ciekawszych tematów V Spotkania ziemniaczanego organizowanego przez firmę Syngenta oraz ŁODR w Bratoszewicach oddział w Kościerzynie. Te plenerowe warsztaty są chętnie odwiedzane przez rolników, którzy mają szansę uczestniczyć w interesujących wykładach oraz porozmawiać z ekspertami z zakresu ochrony i nawożenia. Interesująco prezentowały się również kolekcje odmian, które pozwalały wybrać najlepszą odmianę i technologię jej uprawy (więcej o tym w kolejnej części relacji z tego wydarzenia).

Skuteczna ochrona musi być przemyślana

Wykład na temat diagnostyki chorób i ochrony ziemniaka przedstawiła dr hab. Katarzyna Rębarz z firmy Syngneta. W ochronie ziemniaków bardzo ważna jest oczywiście prawidłowa diagnostyka, jednak najlepsze efekty dają działania zapobiegawcze, które pozwalają wyeliminować zagrożenia zanim ono jeszcze wystąpi – informowała dr hab. K. Rębarz.

Ochronę ziemniaka rozpoczynamy od zabiegów czyszczących plantacje ziemniaków z zarazy, która może znajdować się w posadzonych bulwach, a w dalszej części okresu wegetacji  wprowadzamyzabiegi przeciwko alternariozie jednocześnie prowadząc ochronę przeciwko zarazie ziemniaka. Do pierwszych zabiegów przeciwko zarazie powinny być użyte fungicydy o wysokiej skuteczności, takie jak np. Ridomil Gold. Bardzo ważnym elementem ochrony jest wykonanie zabiegu w momencie zwierania łanu. Jeśli wykonamy zabieg dużo wcześniej nie będzie wystarczającej ilości liści do pobierania preparatu i jego znaczna część trafi na glebę. Aby ochrona ziemniaka była skuteczna należy po pierwsze monitorować plantacje ziemniaków, prawidłowo zdiagnozować objawy patogenów, następnie dobrać odpowiednie środki o odmiennych mechanizmach działania, a nie tylko substancję aktywną czy nazwę środka.

Jeśli na polu będą już występowały patogeny odporne na daną substancję aktywną lub substancje o takim samym mechanizmie działania, stosując takie produkty nie tylko uzyskuje się minimalny efekt ochronny, ale również zwiększa się populację patogenów odpornych. To bardzo szybko może doprowadzić do coraz większych problemów ze skuteczną ochroną – informowała dr hab. K. Rębarz. Często popełnianym błędem przez rolników jest zmienianie tylko substancji aktywnej, a nie mechanizmu działania. Należy pamiętać, że takie substancje aktywne jak: azoksystrobina, piraklostrobina, famoksat i fenamidon należą do tej samej grupy – fungicydów Qol, czyli mają taki sam mechanizm działania, co oznacza, że produkty z tymi substancjami powinny być stosowane przemiennie z innymi fungicydami o odmiennym mechanizmie działania.

Uwaga na temperaturę

Do czynników, które mają istotny wpływ na skuteczność zabiegu jest temperatura, żadnych oprysków w temperaturze powyżej 25ºC, a najlepiej wykonywać w temperaturze poniżej 20ºC. Jeśli temperatura obniżyła się po upalnym dniu, a rośliny są nadal zwiędnięte (pozbawione turgoru) również nie należy pryskać, ponieważ i tak nie przyjmą preparatu.

Firma Syngenta w swojej ofercie ma zestaw produktów, które można wykorzystać do ochrony upraw ziemniaków. Pierwszym produktem dla tych, którzy mają problem z nicieniami jest Nemathrorin 10G, stosowany w dawce 10 kg/ha rzędowo. Następnie rekomendowane jest opryskiwanie pasowe ziemi w trakcie sadzenia fungicydem Amistar (2-3 l/ha) przeciwko rizoktoniozie oraz do ograniczenia występowania antraknozy, parcha srebrzystego.

Herbicydy, rekomendowane do zastosowania w tym sezonie na plantacjach ziemniaka to: Arcade – produkt kompeksny oraz Boxer stosowany w mieszaninach z innymi herbicydami.

Pełny program fungicydowy zaczyna się od produktu Ridomilu Gold MZ w dawce od 2-2,5 kg/ha, następnie Carial Star w dawce 0,6 l/ha (maksymalnie 3 zabiegi w sezonie) przeciwko zarazie i alternariozie naprzemiennie z fungicydem Carial Flex (0,6 l/ha), Revus (0,6 l/ha, maksymalnie 3  zabiegi w sezonie) oraz innymi fungicydami o odmiennym mechaniźmie działania. Do produktów zarejestrowanych tylko przeciwko zarazie ziemniaka możemy dołożyć Amistar w dawce 0.5 l/ha i mamy pełne zabezpieczenie przed zarazą ziemniaka i alternariozą. Należy pamiętać, aby nie zmniejszać zalecanych dawek zalecanych przez producentów w celu przeciwdziała powstawania odporności.

Większe zagrożenie na plantacjach ziemniaka niesie Alternaria solani niż Alternaria alternata, która występuje zazwyczaj na przełomie lipca i sierpnia i w sprzyjających warunkach wymaga intensywnego zwalczania – informowała dr hab. Katarzyn Rębarz.

W przypadków większości chorób ziemniaka warto stosować profilaktykę związaną z prawidłowym zmianowaniem, sadzić materiał kwalifikowany, prowadzić dezynfekcje maszyn, urządzeń i pomieszczeń do produkcji i przechowywania.

Z pozostałych produktów Syngenta w ochronie ziemniaków mamy jeszcze do dyspozycji Karate Zeon 050 CS na szkodniki oraz Reglone do desykacji. Ze względu na wycofanie przez Unię Europejską substancji dikwat zawartą w produkcie Reglone jest on w 2019 r. ostatni raz w sprzedaży.