Spotkanie cebulowe z Enza ZadenW niedziele 4 sierpnia 2019 r w miejscowości Chełmiczki odbyło się spotkanie plantatorów cebuli. Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem przybyło około 200 osób. Była to okazja do wymiany doświadczeń oraz nawiązania nowych kontaktów. Dzięki uprzejmości firmy Stanek Onions na terenie jej firmy odbyły się wykłady przeprowadzone przez przedstawicieli produktów do produkcji cebuli w Polsce.

Odmiany cebuli

Piotr Borczyński z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie z oddziału Zarzeczewo powitał gości oraz przedstawił aktualną sytuację na rynku cebulowym. Zwrócił uwagę na problemy tego sezonu, związane głównie z suszą oraz o żerowaniem wiciornastków. Podkreślił również, że najgorzej wyglądają plantację typu Rijnsburger. Następnie zajął głos przedstawiciel firmy Enza Zaden, dostawcy nasion warzyw. Na miejscu można było zobaczyć jak wyglądają poszczególne odmiany cebuli: Vuelta F1, Medusa F1, Ruby Star F1, Rubillion F1, Bruce F1 oraz Bonus F1.

Kolekcja prezentowanych odmian cebuli
O nawożeniu cebuli opowiadał Wojciech Kopeć z firmy Yara

Nawożenie doglebowe i dolistne

Tą tematykę pogłębił Wojciech Kopeć z Yara Poland, który rozwiną temat nawadniania, bez którego nie jest możliwe w tym sezonie uzyskanie dobrych zbiorów cebuli. Przedstawił również kilka istotnych rzecz związanych z uprawą cebuli i jej nawożenia. Dla utrwalenia plantatorom przypomniał o konieczności wykonywania analiz gleby oraz o wymaganiach cebuli takich jak np. zapotrzebowaniu w azot w okresie intensywnego wzrostu, które wynosi ok 3 kg/ha N na dobę przez okres ok 4-5 tygodni.

Jedna z odmian Enza Zaden – Bonus, przygotowany do sprzedaży w workach

O roli wsparciu nawożenia doglebowego

Tą tematykę przedstawił Jan Gurzyński z Intermag. Zwrócił uwagę na konieczność stosowania preparatów biologicznych, które stają się coraz bardziej popularne w nowoczesnym rolnictwie. Takie rozwiązania w niektórych uprawach stosowane są już od lat w wielu uprawach.

Możliwości walki z chorobami odglebowymi w cebuli

Szymon Cieślińki z firmy Bio Agris opowiedział o możliwościach walki z chorobami pochodzenia odglebowego oraz mechanizmach ich działania. Zwrócił uwagę na coraz częstsze problemy związane z tą tematyką z czego to wynika oraz jak skutecznie ograniczać ich występowanie. Podkreślił że występowanie różowatości korzeni nie jest uzależnione od fazy rozwojowej cebuli tylko od warunków pogodowych, wysokie temperatury oraz niska wilgotność sprzyja rozwojowi tej choroby.

Wystąpienie przedstawiciela firmy BioAgris

Wsparcie nawożenia preparatami od firmy Azelis

O zaletach stosowania nawozów z firmy Azelis opowiedzieli Jacek Ceglarski oraz Ireneusz Motylewski. Rozpoznawalnym produktem wśród producentów cebuli i nie tylko jest Perlka czyli cyjanamid wapnia, który oprócz dostarczania składników rośliną ma także działanie fitosanitarne. Sprzyja ograniczaniu szkodników glebowych takich jak nicienie, drutowce ale także pozwala ograniczyć problemy z chorobami odglebowymi typu: kiła kapuściana, zgnilizna twardzikowa, fuzariozy, wertycylioza, zgorzele siewek.

W trakcie wystąpień Pan Bartek Rydz opowiadał o własnych doświadczeniach stosowania poszczególnych technologi w rodzinnym gospodarstwie Państwa Rydzów, które zajmuje około 80 ha z czego około 15 ha zajmuje właśnie cebula.

Jacek Ceglarski (z lewej) wskazywał na korzyści stasowania nawozu Perlka