Sezon 2015 okazała się bardzo trudny dla producentów kalafiorów. Pozwolił zarazem docenić wartość niektórych odmian, które mimo niesprzyjających warunków pogodowych wytworzyły bardzo dobrej jakości róże i pozwoliły uzyskać dobry plon handlowy. Takimi odmianami okazały się odmiany Gohan F1, Clapton F1, Clarina F1, Claforsa F1 czy nowości, jak Guideline F1. Zapraszamy na film.