Sprawdzone standardy i nowości w odmianach kapust od Bejo w Charsznicy

Paweł Glanowski Charsznica


Na poletkach odmianowych firmy Bejo przygotowanych w gospodarstwie Anny i Jakuba Kruszców z okazji XVII Charsznickich Dni Kapusty prezentowano około 30 odmian różnych typów kapust. Ciekawie zapowiada się m.in. kilka późnych kreacji do długiego przechowywania o których informował Paweł Glanowski z firmy Bejo.

W segmencie późnych odmian kapust białych do długiego przechowywania firma Bejo w ubiegłym roku wprowadziła do swojej oferty odmianę Axel F1, wyróżniającą się bardzo dobrą zdrowotnością polową oraz w trakcie przechowywania. W tym roku prezentowano nowość, w jej typie, ale z odpornością na kiłę kapusty, która w tym roku pokazała się bardzo dobrze pod względem jakości uzyskiwanego plonu. Hodowla firmy Bejo w ostatnich latach jest coraz silniej ukierunkowana na uzyskanie odmian odpornych na kiłę kapusty. Dlatego też coraz więcej w ofercie tego przedsiębiorstwa jest takich odmian kapusty – informował Paweł Glanowski.

Koleiną interesująca odmianą w grupie późnych kapust do przechowywania w typie znanej odmiany Expect F1 jest Expectation F1. Wyróżnia się silnym wigorem wzrostu, mocnym systemem korzeniowym. Ma również podwyższoną odporność na porażenie przez choroby przechowalnicze. 

Ważną, a dla wielu producentów w Charsznicy najważniejszą grupą odmian są kapusty do kwaszenia. Jedną z niezawodnych, sprawdzonych w uprawie odmian jest Report F1. Jest to kapusta bardzo plenna, silnie rosnąca, z główkami o masie do 10 kg. 

Dlaczego warto uprawiać tą odmianę i jak duże plony z jej uprawy można uzyskać dowiecie się z rozmowy jaką Paweł Glanowski przeprowadził ze Stanisławem Lesieniem z firmy Stan z Czajkowa koło Kalisza w trakcie XVII Charsznickich Dni Kapusty.