Sprawdzony program na chwasty w uprawie marchwi
Choć sezon jest trudny ze względu na kapryśną aurę, to chwasty udają się doskonale. Plantatorzy różnych gatunków zgłaszają liczne problemy z utrzymaniem kwater w czystości. W gospodarstwach, gdzie produkuje się marchew także z niepokojem patrzy się w przyszłość. Minie jeszcze wiele czasu do zbiorów, a przez te okres należałoby utrzymać uprawiane rośliny w dobrych warunkach, bez konkurencji o wodę i składniki pokarmowe ze strony niepożądanej roślinności. Przedstawiciel firmy Bayer, Radosław Suchorzewski informuje o tym w jaki sposób można poradzić sobie z zachwaszczeniem. Proponowany przez niego program okazał się skuteczny w minionych latach.

Jak zwalczać chwasty w marchwi

Jednym z herbicydów, który można stosować w ochronie marchwi przed zachwaszczeniem jest Bandur 600 SC. Dobre skutki daje jego aplikacja po siewie w dawce 1,5 l/ha w połączeniu z preparatem na bazie flurochloridonu w dawce 1 l/ha. Taki oprysk skutecznie eliminuje pierwszą falę wschodów chwastów. Wtórne zachwaszczenie można ograniczyć stosując mieszaninę herbicydów: Bandur 600 SC (0,5 l/ha) oraz Sencor Liquid (0,25 l/ha). Połączenie tych dwóch produktów nie tylko pozwala na ograniczenie dawek, ale też poszerza spektrum zwalczanych chwastów – wyjaśnia specjalista z firmy Bayer.

Radosław Suchorzewski swe zalecenia sformułował na polach marchwianych w Brudzewie. Tam właśnie w ubiegłym roku realizowano program ochrony herbicydowej, który opisany został powyżej. O tym jak te pola wyglądały i czy zabiegi te były skuteczne oraz bezpieczne dla chronionych roślin można przekonać się oglądając poniższej zamieszczony materiał filmowy: