Pojawiły się pierwsze owoce pomidorów gruntowych. Na odmianach o owocach podłużnych w kształcie czyli typie San Marzano pojawiły się również pierwsze objawy suchej zgnilizny wierzchołkowej.

Po pojawieniu się pierwszych zawiązanych owoców plantacje, ale przede wszystkim owoce powinny być opryskiwane produktami wapniowymi YaraTera Calcinit. Mogą do tego celu być używane zwłaszcza na początku wiązania owoców saletry wapniowe w stężeniu 1%. W późniejszym okresie, kiedy rośliny zaprzestają wzrost i rosną tylko owoce można do oprysków używać produktów opartych na chlorku wapnia YaraVita STOPIT.

Początki suchej zgnilizny wierzchołkowej na pomidorach

Wapń jest pierwiastkiem który trudno przemieszcza się w roślinie z tego też względu, kiedy temperatury są bardzo wysokie a wilgotność powietrza niska, odpowiednie ilości wapnia nie jest dostarczana do szybko rosnących owoców. Problem ten pogłębia wtedy gdy brakuje wilgoci w glebie, ale także przy nadmiernej wilgotności gleby i przy zbyt wysokiej wilgotności powietrza. W takich wypadkach dochodzi do zaburzeń fizjologicznych i powstaje sucha zgnilizna wierzchołkowa na owocach.