Szacunkowe zbiory warzyw gruntowych w 2017 roku

W dniu 28 września Główny Urząd Statystyczny opublikował raport zatytułowany „Przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2017 r.”. Dokument ten dostarcza ciekawych informacji o tym jaką wielkość prawdopodobnie będą mieć m.in. zbiory warzyw gruntowych w 2017 roku w Polsce.

Zbiory warzyw gruntowych podobne jak przed rokiem

Twórcy dokumentu uważają, że zbiory warzyw gruntowych wyniosą 4,5 mln ton. To poziom zeszłoroczny. W obecnym sezonie zbiory kapusty szacuje się na ok. 1 mln t, zaś kalafiorów na 235 tys. t. Produkcja cebuli prawdopodobnie wyniesie 655 tys. t, a zbiory marchwi przekroczą przypuszczalnie 810 tys. t. Buraków ćwikłowych w Polsce zbierze się ok. 330 tys. t. W bieżącym roku produkcja ogórków została oszacowana na około 245 tys. t, a pomidorów gruntowych na nieco ponad 250 tys. t. Zbiory innych gatunków warzyw liczone razem będą zapewne na poziomie blisko 980 tys. t. Autorzy raportu zwracają uwagę, że produkcja innych warzyw niż wymienione, dotychczas mniej powszechnie uprawianych, z roku na rok staje się coraz większa.

Umiarkowanie sprzyjające warunki dla produkcji warzyw

Na terenie Polski warunki do prawy warzyw były raczej sprzyjające. Choć kraj nie jest duży, to wystąpiło tu jednak znaczące zróżnicowanie. Na dużej powierzchni Polski wody było pod dostatkiem. Jednak w niektórych regionach na południowym wschodzie deszczu było za mało, zaś na północnym zachodzie wystąpiły lokalne podtopienia. Pewien ujemny wpływ na wielkość zbiorów, a także jakość pozyskanego plonu może mieć deszczowa jesień uniemożliwiające terminowe zbiory.  Generalnie, analizując sezon pod kątem opadów widać, że jedynie w maju były one niższe od wieloletniej normy. W pozostałych miesiącach padało więcej niż w poprzednich sezonach. Rok był też generalnie cieplejszy niż poprzednie lata. Za punkt odniesienia w zestawieniu, które prezentuje poniższa tabela, przyjęto średnią z lat 1971-2000.

Miesiąc Temperatura powietrza (°C) Opady atmosferyczne
średnia odchylenie 2017 średnia (mm) odchylenie 2017 (%)
marzec 5,8 3,1 39,7 119,0
kwiecień 7,1 -0,3 64,3 155,3
maj 13,6 0,6 46,1 79,5
czerwiec 17,6 1,8 75,8 103,5
lipiec 18,1 0,6 101,1 127,6
sierpień 19,0 1,7 71,3 105,8

 

Źródło: GUS