Podczas webinarium poświęconego trendom w uprawie ogórka, zaproszeni specjaliści przedstawili propozycję odmian ogórków jakie warto uprawiać na plantacjach towarowych, ukierunkowanych na uzyskanie wysokiego plonu handlowego. Zachęcali przede wszystkim do uprawy nowych partenokarpicznych. Dlaczego?

Ofertę odmian ogórków gruntowych z oferty Rijk Zwaan Polska scharakteryzował Marcin Pawlak, reprezentujący tę firmę podczas webinarium. Na wstępie przypomniał jakie są korzyści uprawy odmian partenokarpicznych. Takie odmiany są stabilne w plonowaniu, cechuje je wydłużony okres zbiorów, mogą być dłużej przykryte agrowłókniną, do zapylenia kwiatów nie są potrzebne pszczoły, rośliny mają otwarty pokrój, zbiór jest łatwiejszy a plony wysokie. Same owoce ogórków partenokarpicznych są wyrównane, łatwe w sortowaniu, pozbawione goryczki, nie mają nasion i tym samym są jakościowo lepsze (także pod względem przydatności do kwaszenia) względem odmian z przewagą kwiatów żeńskich. W moim przekonaniu przyszłość uprawy ogórków gruntowych należy do odmian partenokarpicznych i taki jest trend w większości krajów, gdzie uprawiane są ogórki – podkreślał ekspert. Obecny asortyment firmy Rijk Zwaan zawiera 6 odmian partenokarpicznych ogórka gruntowego oraz jedną odmianę o przewadze kwiatów żeńskich.

Marcin Pawlak omówił odmiany odmiany ogórków z portfolio Rijk Zwaan

Odmiany ogórka gruntowego partenokarpiczne

Liszt RZ F1 jest odmianą wczesną, przy siewie na początku maja zbiory będą przypadać miedzy 20 czerwca a 1 lipca. Rośliny mają otwarty pokrój (łatwość zbioru). Odmiana przydatna do zbioru ręcznego jak również sprawdza się przy zbiorze z samolotu. Owoce o barwie zielonej, grubym miąższu i cienkiej skórce są przydatne do przetwórstwa (małosolne i kwaszenie).  Rubato RZ F1 to odmiana nawet nieco wcześniejsza względem odmiany Liszt. Cechuje się wysoką zdrowotnością w tym tolerancją na choroby bakteryjne oraz nie ma tendencji do zrzucania zawiązków, nawet przy dużym obciążeniu owocami. Te są łatwe do zbioru, kształtne utrzymuję proporcję 3,1:1 i również są przydatne do przetwórstwa. Rośliny z dużym wigorem oraz wysokim udziałem plonu handlowego. Bridge RZ F1 to nowość dostępna w sprzedaży od 2021 roku. Rośliny mają otwarty pokrój i małe liście, cechują się wysoką zdrowotnością i mają zdolność do szybkiej regeneracji. Zapewniają wysoki plon ogórków w kalibrażu 6-9 cm. Przydatna do produkcji na ogórki małosolne i konserwowe. Powyższe odmiany cechują się odpornością na mączniaka prawdziwego, parcha dyniowatych i wirusa mozaiki ogórka.

Ogórki odmiany Rubato po zbiorze

Karaoke RZ F1 polecana jest w szczególności dla producentów uprawiających ogórki w systemie ekologicznej produkcji. Cechuje się dodatkowo odpornością na mączniaka rzekomego, ma silny wigor oraz zapewnia owoce jasnozielone o proporcji 3,1:1. Odmiany Liszt RZ F1, Rubato RZ F1, Bridge RZ F1 i Karaoke RZ F1 zaleca się uprawiać przy ręcznym zbiorze w rozstawie rząd od rzędu 1,8 m i dwa nasiona co 30 cm (około 37 tys. roślin/ha) a na zbiór z samolotu w rozstawie rząd od rzędu 1,5 m i również dwa nasiona co 30 cm (około 44 tys. roślin/ha). Kolejne dwie odmiany Puccini RZ F1 i Gershwin RZ F1 należą do odmian które nadają się do zbioru jednofazowego. Takie rozwiązanie jest popularne już w USA, gdzie ogórki uprawia się na łącznym areale 40 tys. ha z czego ponad połowa to plantacje zbierane kombajnowo, jednorazowo. Na takich plantacjach zagęszczenie roślin sięga nawet 100 tys. roślin na 1 ha. Puccini RZ F1 tworzy bardzo krótkie pędy (międzywęźla mają około 2-3 cm) i cechuje ją duża generatywność. Przydatna do kwaszenia. Owoce cienkie, ciemnozielone. Rośliny plonują krótko (10-12 zbiorów) ale bardzo intensywnie. Drugą taką odmianą jest Gershwin RZ F1, również typowo generatywna, owoce z małą liczbą dużych brodawek. Odmiana przydatna do kwaszenia.  W przypadku tego typu odmian zalecane jest przy uprawie tradycyjnej wyższe zagęszczenie roślin – około 55 tys. nasion/ha (rozstaw rzędów 1,2-1,4 m).

Ogórki odmiany Liszt RZ w trakcie uprawy
Odmiana Pucccini RZ w trakcie uprawy

Odmiana z przewagą kwiatów żeńskich

Sonate RZ F1 jest dobrze zaznana producentom, również ekologicznym, którzy produkują ogórki z przeznaczeniem do kwaszenia, konserwowania jak i na małosolne. Należy do odmian średnio wczesnych, ale plonuje długo i niezawodnie, zapewniając zbiory nawet jeszcze we wrześniu. Tworzy owoce grubobrodawkowe o zielonym zabarwieniu oraz cienkiej, chrupiącej skórce. Odporna na mączniaka prawdziwego i rzekomego, bardzo dobrze się regeneruje. Przy uprawie na zbiór ręczny polecana rozstawa to 2 m między rzędami i co 30 cm w rzędzie (wysiew po 2 nasiona, co daje około 34 tys. nasion/ha) a przy zbiorze z samolotu – 1,8 m miedzy rzędami i 2 nasiona co 30 cm w rzędzie (37 tys. nasiona/ha).  

Więcej informacji o odmianach ogórka w filmie będącym relacją całego webinarium:

Więcej informacji agrotechnicznych o uprawie ogórków w materiale: