Udane przechowywanie warzyw

Cebula przygotowana do obrotu handlowego


Kłopoty ze zrównoważonym zaopatrzeniem we wszystkie składniki pokarmowe są najczęstszą przyczyną obniżenia jakości produkowanych warzyw. Błędy w nawożeniu prowadzą do powstania chorób fizjologicznych, a co za tym idzie, wymiernych strat w uzyskiwanym plonie. Pogarsza się także przechowywanie warzyw i utrzymanie w dłuższym okresie ich przydatności do spożycia. Wymienione parametry z kolei przekładają się bezpośrednio na końcowy wynik ekonomiczny produkcji.


Jak polepszyć jakość warzyw?

Sposobem na uniknięcie wymienionych problemów jest właściwe zaopatrzenie roślin w wapń, który efektywnie można dostarczać w formie zabiegów nalistnych. Korzystnym i godnym polecenia produktem jest Elvita Calcio Plus, która pomaga skutecznie zapobiegać niedoborom wapnia.

Produkt zawiera ponad 40 proc. tlenku wapnia w formie mrówczanu wapnia wspartego specjalną formułą kompleksującą w postaci zestawu LSA wspomagającego lepsze wnikanie pierwiastka do komórek roślinnych. Preparat charakteryzuje ponadto szybki i łatwy transport w roślinie.

Pozytywne efekty dodatkowego nawożenia wapniem uzyskuje się w uprawie wszystkich gatunków warzyw. Jest ono z kolei konieczne w uprawie tych szczególnie wrażliwych, jak chociażby w kapustnych, sałatach, warzywach psiankowatych, w tym pomidorze, papryce czy dyniowatych: ogórku, cukinii.

Właściwe zaopatrzenie w wapń pozwala na uniknięcie powikłań fizjologicznych, które objawiają się w postaci zamierania brzegów liści kapust czy sałat (tzw. tipburn), suchej zgnilizny wierzchołków u pomidora i papryki, wewnętrznego zbrunatnienia główki u brukselki czy zamierania liści sercowych u selera.

Pod względem fizjologicznym przyczyną wymienionych chorób jest zmniejszenie sprężystości błon komórkowych w wyniku ich niedostatecznego wysycenia wapniem. Następstwem wystąpienia wskazanych powikłań jest zapadanie się ścian komórek. Początkowo chora tkanka na kilka lub kilkanaście godzin przybiera barwę ciemnozieloną, później zamiera i brązowieje. Do największych strat dochodzi wtedy, gdy na martwej tkance rozwinie się szara pleśń lub bakterie z rodzaju Erwinia.

Rola wapnia

Wapń odpowiada za podziały komórkowe, co ma istotny wpływ na prawidłowy wzrost i kształt warzyw (ich kaliber). Powoduje lepsze uwodnienie i jędrność komórek warzyw, przez co decyduje o wytrzymałości ich ścian komórkowych. A w rezultacie o wyższej odporności warzyw na uszkodzenia mechaniczne, co przekłada się na trwałość i zachowanie dobrej jakości podczas ich przechowywania.

Choć średnia zawartość wapnia w glebie wynosi 3,6 proc. jej masy i jest znacznie wyższa od pozostałych makroskładników, to w intensywnej produkcji warzywniczej nawet na stanowiskach odpowiednio zasobnych występuje deficyt tego pierwiastka Najczęściej dzieje się tak z powodu czynnika limitującego pobieranie wapnia z gleby, jakim jest deficyt wody. Wapń należy też do pierwiastków mało mobilnych w roślinie i w niekorzystnych warunkach wzrostu nie dociera do jej najwrażliwszych części.

Elvita Calcio Plus pozwala na minimalizowanie ubytków w czasie zbioru warzyw i utraty walorów jakościowych w trakcie przechowywania, co ma wpływ na ich trwałość pozbiorczą i opłacalność samej produkcji.

Elvita Calcio Plus ze względu na obojętne pH zapewnia dobrą mieszalność z innymi stosowanymi w tym terminie produktami.