Czeskie plantacje cebuli (25-26 maja)

Jak na ten rok firma HANKA MOCHOV może być dumna z kondycji roślin w drugiej połowie maja

W ubiegłym tygodniu (25-26.05) wspólnie z Władysławem Tokarczykiem mieliśmy okazję lustrować plantacje cebuli w Republice Czeskiej. Odwiedzając te plantacje, można było z powodzeniem stwierdzić, że nawet najsłabsze cebulowe uprawy pod koniec maja prezentowały się tam bardzo dobrze i jak informował ekspert z firmy Syngenta były tak zaawansowane w wegetacji jak najlepsze tego typu uprawy w Polsce. Cebula w odwiedzonych gospodarstwach uprawiana jest na znacznych areałach sięgających od około 100 do blisko 200 ha. Tak duża skala produkcji tego warzywa wymaga od czeskich plantatorów sporej wiedzy, aby do minimum ograniczyć lub wyeliminować błędy związane ze stosowaniem herbicydów, fungicydów czy też akarycydów. Stąd też wysoko cenią oni sobie współpracę z polskimi doradcami z klubu Onion Leader prowadzonego przez firmę Syngenta.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: www.onionleader.warzywapolowe.pl