Uprawa cebuli ukierunkowana na wysokie plony, cz. II –  Zalecenia do nawożenia cebuli

Planując uprawę cebuli na danym polu istotne jest dobre przygotowanie gleby. Dla dobrego wzrostu i pobierania wszystkich składników pokarmowych ważne jest uregulowanie odczynu gleby. Kolejny element to sprawdzenie historii danego pola – jaka była poprzednia uprawa i jakie herbicydy w niej stosowano. To ich pozostałości są często przyczyną słabego wzrostu młodych roślin i w efekcie niedostatecznej obsady roślin.

Azot w nawożeniu cebuli

Podczas spotkania cebulowego zorganizowanego w połowie stycznia (czytaj również) Włodzimierz Prus reprezentujący firmę ADOB przedstawił zalecenia dotyczące nawożenia cebuli. Gatunek ten wymaga bardzo precyzyjnego nawożenia, ponieważ rośliny mają ubogi system korzeniowy, rozwijający się wyłącznie w wierzchniej warstwie gleby (20-25 cm). W uprawie cebuli kluczowe jest nawożenie azotem, który łatwo jest wypłukiwany z wierzchnich warstw gleby. Warto również pamiętać iż cebula ma wysokie zapotrzebowanie na takie mikroskładniki jak cynk, miedź i mangan. Problemy z ich dostępnością występują przede wszystkim na glebach o zbyt wysokim pH, nawiezionych zbyt dużymi dawkami nawozów wapniowych. Z kolei na glebach torfowych mogą występować problemy z pobieraniem miedzi, manganu i molibdenu. W takich sytuacjach te składniki warto jest dostarczać dolistnie.

Na plantacjach nawadnianych należy pamiętać, że może dochodzić do wypłukiwania azotu i przemieszczania go poza zasięg systemu korzeniowego. Dlatego w uprawie cebuli nie zaleca się stosowania form saletrzanych przed siewem, ponieważ są one szybko wypłukiwane z gleby. Z kolei w nawożeniu pogłównym zalecane są szybkie formy azotu (saletra amonowa, saletra potasowa, mocznik). Forma azotu powinna być też dostosowana do odczynu gleby. Jeśli pH jest poniżej optymalnego, wskazane jest stosowanie saletrzaku. Jeśli odczyn jest na właściwym poziomie można aplikować saletrę amonową lub saletrosan. Przy odczynie powyżej optymalnego można z kolei stosować saletrę amonową, saletrosan lub siarczan amonu.

Ważne dla prawidłowego wzrostu i rozwoju cebuli są takie pierwiastki jak fosfor, cynk, miedź i mangan.

Nawożenie cebuli dolistne

W nawożeniu dolistnym bardzo ważna jest jakość nawozów dolistnych. Dlaczego przy tej formie nawożenia warto stosować chelaty? Ponieważ ta forma nawozów jest bezpieczna dla roślin i nie stwarza ryzyka fitotoksyczności. Ponadto dostarczane w sposób nalistny składniki mogą być szybko pobrane i wykorzystane przez rośliny. W programie nawożenia produktami ADOB można łączyć wieloskładnikowe produkty z serii ADOB ProFit z chelatami zawierającymi pojedyncze mikroelementy. Program nawożenia cebuli proponowany przez firmę ADOB wygląda następująco:

Program nawożenia cebuli nawozami firmy ADOB

W uprawie cebuli faza krytyczna przypada na moment tworzenia się i budowania zgrubień cebulowych. W tym momencie rośliny powinny być optymalnie zaopatrzone w składniki pokarmowe tak by prawidłowo wykształcić plon, który jest celem każdego plantatora.

Zalecenia do nawożenia cebuli

Czytaj również cz. I – Wybór Odmiany: