Cebula jest z głównych gatunków warzyw uprawianych na świecie, w tym również w Polsce uprawa cebuli jest mocno rozpowszechniona. Panujący w naszym klimat kraju sprzyja uprawie tego, niełatwego i wymagającego warzywa. Sukces w uprawie cebuli zależy od wielu czynników, w tym również od przebiegu pogody. To sprawia, że zarówno w Polsce jak i na świecie podaż cebuli jest zmienna w poszczególnych latach.

Na świecie i w Polsce

Cebula jest 3 trzecim w kolejności warzywem pod względem produkcji na świecie (89 mln ton), po pomidorach (160 mln ton) i arbuzach (przeszło 100 mln ton). Pod względem powierzchni uprawy zajmuje już drugie miejsce na świecie (4,3 mln ha) ustępując jedynie pomidorom (4,8 mln ha). Najwięcej cebuli uprawia się w Azji (70% światowej produkcji), następnie w Afryce (15%), Europie (10%), obu Amerykach (7%), Ocenii (0,1%). Pod względem produkcji układ jest podobny, choć w Europie pomimo mniejszej produkcji zbiera się więcej w cebuli niż w Afryce. Wśród największych światowych producentów cebuli na czołówkę wysuwają się Chiny, drugie miejsce zajmują Indie, kolejne USA, Iran, Egipt, Ukraina, Rosja, Pakistan, Holandia, Brazylia. Cebula jest gatunkiem, którego rozwój jest ściśle związany ze światem i działaniem słońca. Dlatego produkcja cebuli może być realizowana tylko w niektórych regionach świata. Między zwrotnikami można produkować tylko cebule dnia krótkiego, które cechują się krótkim okresem przydatności do przechowywania – takie produkują m.in. Chiny, Indie i Egipt. Dlatego też kraje nie są ważnymi dostawcami na globalny rynek, bowiem produkują cebule o małej wartości przechowalniczej. Powyżej zwrotnika Raka i poniżej zwrotnika koziorożca można produkować z kolei cebule dnia długiego (dzień długi w lecie ale krótszy zimą). Cebule rijnsburger zaczynają wytwarzać cebule przy dniu o długości min. 16 godz. – gdy jest krótszy rośliny wytworzą tylko liście. Polska leżąc na równoleżniku 52 stopnie, osiąga długość dnia wynoszącą 16 godz. w połowie maju – od tej pory rośliny cebuli mogą dopiero wytwarzać zgrubienie cebulowe – wcześniej zaś tylko tworzą masę wegetatywną. Długość tego okresu, kiedy to rośliny budują masę wegetatywną, będzie zatem uzależniona od terminu siewu i warunków pogodowych. Ważne jest by rośliny zanim zaczną tworzyć zgrubienia, miały dobrze wykształcone liście. Dlatego w sytuacji gdy wiosna jest opóźniona nie warto siać wczesnych odmian cebuli amerykańskich odmian. Skrócony okres wzrostu wegetatywnego może bowiem spowodować, że rośliny zbyt wcześnie zaczną tworzyć zgrubienie cebulowe, nie mając wykształconych odpowiedniej ilości liści a więc dadzą niski plon.

Cebula przygotowana do obrotu handlowego
Cebula przygotowana do obrotu handlowego

Powierzchni uprawy cebuli w Polsce w 2015 wynosiła blisko 25 tys. ha i była tylko nieznacznie niższa w porównaniu do roku poprzedniego. Produkcja cebuli w 2014 roku wyniosła 650 tys. ton. W tym sezonie zbiory były niższe ze względu na susze.

Uprawa cebuli, cz. I