V Kongres Bezpieczeństwa Żywności

Otwarcie V Kongresu Bezpieczeństwa Żywności

W dniu 6 listopada w Warszawie odbył się V Kongres Bezpieczeństwa Żywności. Udział w imprezie wzięło kilkaset osób. Wielu z nich uczestniczyło w części konferencyjnej spotkania. Niektórzy goście spotykałi się przy ekspozycjach firm uczestniczących w wydarzeniu. Rozważania dotyczyły wielu zagadnień związanych z produkcją i dystrybucją żywności.

Bezpieczeństwo żywności a 100 lecie Niepodległej

Marek Marzec prowadził inaugurującą sesję Kongresu

Spotkanie otworzył Marek Marzec z IFS i Ewa-Bis i on też wygłosił pierwszą prezentację. Zawierała ona odniesienia do wyjątkowej rocznicy obchodzonej w listopadzie 2018 roku – stulecia odzyskania niepodległości. W związku z tym nakreślono historyczny rys kształtowania się koncepcji bezpieczeństwa żywności w Polsce. W początkach lat 20-tych, na terenie II RP systemy i regulacje prawne definiujące bezpieczeństwo żywnościowe były zupełnie odrębne i wymagały ujednolicenia. Utworzono więc struktury w oparciu o ustanowione prawodawstwo. Doceniono znaczenie edukacji i działań analitycznych. Także po II wojnie światowej władze przykładały wiele wysiłków do higieny i wysokiej jakości produkcji żywności. Rozwinięty został nadzór weterynaryjny, sieć sanepidów. Po wstąpieniu do Unii Europejskiej nastąpił kolejny skok jakościowy w zakresie bezpieczeństwa żywności. Wymusili go zagraniczni kontrahenci importujący polską żywność, jak i wypełnienie wymogów wspólnego rynku. Marek Marzec ocenia, że obecnie polski przemysł żywnościowy pod względem bezpieczeństwa nie odbiega od światowych standardów.

Współczesne działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa żywności

Marta Kutyna Bakalarska

Kongres Bezpieczeństwa Żywności był imprezą w który znaczący wkład organizacyjny wniosła SGGW. Uczelnia ta rozwija swój kampus, realizuje programy na pograniczu nauki i sektora produkcji żywienia. W planach placówki jest utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywności i Żywienia. Celem działań ma być zapewnienie polskiej żywności wysokiej jakości i bezpieczeństwa tak, by łatwiejszy miał stać się jej eksport. Jednak nie tylko uczelnie włączają się w takie działania. Także firma Maspex wspiera zmiany dokonujące się w sektorze rolnym. O formach tego zaangażowania mówiła Marta Kutyna-Bakalarska, reprezentująca tę organizację. Działania organizacji opiera się na innowacji, edukacji i inicjowaniu nowych działań biznesowych. Maspex jest członkiem stowarzyszenia EIT Food. Zrzesza ono 51 partnerów ze wszystkich ogniw łańcucha dostaw żywności „od pola do stołu”, a nawet i innych obszarów aktywności, gdyż w gronie partnerów są firmy zajmujące się gospodarką odpadami.

Rozwój standardu IFS

Stephan Tromp

O zagadnieniu tym mówił Stephan Tromp, dyrektor zarządzający IFS. Celem nadrzędnym certyfikowania żywności jest dostarczenie konsumentowi sprawdzonej, bezpiecznej żywności. IFS staje się coraz ważniejszym standardem i certyfikatem w skali świata. Pierwszy certyfikat wydano w 2003 roku, a obecnie certyfikowanych jest ok. 22000 podmiotów w przeszło setce krajów na całym świecie. W Polsce wiele podmiotów ubiega się o certyfikację IFS. W zeszłym roku było to 912 podmiotów, głównie z sektora spożywczego.  Wprowadzenie IFS skutkowała redukcją liczby konieczności wycofania produktów z rynku oraz reklamacji konsumenckich. Mniej było błędów na etapie produkcji żywności. Zwiększyły się za to zyski ze sprzedaży i zaufanie konsumentów do marki posiadającej certyfikację. W tym ujęciu więc certyfikacja przekłada się na zwiększenie wpływów, podniesienie dochodowości. Logo IFS nie jest umieszczane na opakowaniach produktów. Często firmy decydują się na uzyskanie dodatkowej certyfikacji, co w niektórych przypadkach jest po prostu wymagane. Certyfikat IFS to nie tylko zagadnienia związane z bezpieczeństwem żywności, to także szereg wymogów ekonomicznych, które trzeba spełnić ubiegając się o dokument.

Wystawa i koncert

W części wystawowej swe produkty prezentowało wiele podmiotów. W większości były to firmy zajmujące się produkcją żywności. Obecne były także organizacje handlowe oraz przedsiębiorstwa zapewniające rozwiązania gospodarstwom i grupom producenckim.

Z racji zbliżającego się Narodowego Święta Niepodległości na zakończenie wydarzenia odbył się koncert i pokaz taneczny. V Kongres Bezpieczeństwa Żywności uświetniły występy Chóru Kameralnego SGGW i Ludowego Zespołu Artystycznego Promni.