Mniejsza produkcja warzyw na świecie o 1/3 w 2050 roku


Zdrowa, zbilansowana dieta stwarza warunki do pozostania w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej. Ważnym jej elementem są warzywa. Ich uprawie zagrażać mogą postępujące zmiany klimatyczne. Zdaniem niektórych naukowców realnym widmem jest mniejsza produkcja warzyw na świecie, jeżeli nie podjęte zostaną odpowiednie kroki przeciwdziałające niekorzystnym zmianom.

Zmiany klimatyczne i ich wpływ na produkcję warzyw

Zmieniające się warunki uprawy mogą znacząco wpłynąć na redukcję potencjału produkcyjnego żywności. W pierwszej kolejności będzie to dotyczyć powszechnie wykorzystywanych gatunków takich jak soja czy soczewica. Ale trudniejsza będzie uprawa także i innych roślin. Za niekorzystne zmiany odpowiada rosnąca stale średnia temperatura globu wraz z kurczącym się zasobem wody, którą można by wykorzystać do produkcji żywności. Dlatego wymagane jest podjęcie pewnych działań, które mogą przeciwdziałać ziszczeniu się tej niepokojącej wizji.

Wymagane zmiany

Jeżeli nic nie zrobimy mniejsza produkcja warzyw na świecie stanie się faktem w nieodległej przyszłości. Z jednej strony rosnąca populacja świata, z drugiej mniejszy dostęp do produktów które leżą u podstawy piramidy żywieniowej. To nie skończy się dobrze. Taki stan rzeczy pociągnie za sobą  wiele problemów związanych z niewłaściwym żywieniem ludności – mówi prof. Alan Dangour, współautor artykułu relacjonującego wyniki badań opublikowanego na łamach Proceedings of the National Academy of Sciences. Wnioski w nim zawarte oparto o dane statystyczne zebrane od 1975 roku. W zgodnej opinii autorów konieczne są udoskonalenia agrotechniczne. Innym ważnym wyzwaniem jest stworzenie nowych odmian warzyw lepiej przystosowanych do zmieniających się uwarunkowań klimatycznych.

Źródło: The Independent