W Krakowie ma powstać nowa giełda rolna

W Krakowie planowane jest utworzenie małopolskiej giełdy rolnej. Nowy obiekt miałby powstać do końca 2030 roku. Szacunkowy koszt inwestycji to ok. 300 mln zł z czego połowa miałaby pochodzić z funduszy unijnych. W ramach wkładu własnego przekazane zostałyby pieniądze Województwa Małopolskiego oraz wielu partnerów projektu, takich jak inne jednostki samorządu terytorialnego, Skarb Państwa, czy rolnicy.

– Zabiegamy o utworzenie potężnej giełdy rolnej, na której rolnicy będą mogli sprzedawać swoje produkty – przyznał w rozmowie z nami marszałek małopolski Witold Kozłowski. 

Tworzenie giełdy jest na etapie wyboru lokalizacji. W raporcie przygotowanym przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, na zlecenie Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich, wytypowano pięć potencjalnych lokalizacji giełdy: Igołomia, Polanowice koło Słomnik, Proszowice, Kraków, Książ Mały/Wielka Wieś.

Zaproponowane zostały dwa warianty funkcjonowania nowej giełdy wraz ze wskazaniem jakie funkcje powinna pełnić – wariant podstawowy i rozszerzony, tak aby inwestycję w przyszłości można było etapować. 

Analizy wykazały, że optymalną lokalizacją dla centrum/giełdy rolnej jest Kraków. Na kolejnych miejscach z niewielką różnicą znalazły się: Polanowice, Proszowice i Książ Mały/Wielka Wieś. Natomiast opcją najmniej korzystną okazała się Igołomia.

– Każda z analizowanych działek miała swoje mocne i słabe strony, co również zostało wykazane w raporcie. Zaplanowane przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie miejsce ma pełnić znacznie szerszy zakres usług niż aktualna giełda Rybitwy, czy giełda kwiatowa – informuje Izabella Majewska, rzeczniczka prasowa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. 

Na razie nie wskazano jeszcze konkretnego adresu dla lokalizacja giełdy na terenie Krakowa. 

Handel warzywami i owocami z e-biznesem

Ryszard Czaicki, prezes Małopolskiej Izby Rolniczej, komentuje: – Rolnicy bardzo oczekują na nową giełdę rolną. Docierają do nas informacje, że dla obecnej giełdy na Rybitwach w Krakowie planowane jest nowe zagospodarowanie, realizacja na tym terenie nowych inwestycji. W regionie potrzebna jest nowoczesna giełda i dobrze byłoby, by udziały i nadzór na nią mieli przedstawiciele samorządu. Tak byłoby w przypadku realizacji giełdy z inicjatywy władz Małopolski. Wstępnie brany jest pod uwagę teren na północy Krakowa. Zdecydowano, że taka lokalizacja będzie najlepsza ze względu na to, by zapewnić jak najlepsze warunki odbiorcom, a w Krakowie jest ich najwięcej, to m.in. właściciele sklepów, restauratorzy. Plany są takie, by na terenie giełdy był wydzielony osobny plac z żywnością ekologiczną. Mają być też inne funkcje np. związane z pakowaniem i sortowaniem towarów.

Nowa giełda rolna ma pełnić znacznie szerszy zakres usług niż aktualna giełda na Rybitwach. Wśród nich ma się znaleźć m.in. magazynowanie towarów, sortowanie i pakowanie, handel hurtowy i detaliczny, certyfikacja żywności, małe przetwórstwo, usługi szkoleniowe, e-biznes, miejsce na aktywność inwestycyjną.

Kompleks handlowy na Rybitwach nie spełnia już oczekiwań

Jaki jest cel powstania nowej giełdy rolnej? W Urzędzie Marszałkowskim wyjaśniają, że to ma być wyjście naprzeciw oczekiwaniom małopolskich rolników i ogrodników, których celem jest usprawnienie obrotu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi i dostosowanie go do standardów europejskich. 

W Urzędzie Marszałkowskim zaznaczają też, że „obecny Kompleks Handlowy Rybitwy w Krakowie nie spełnia oczekiwań producentów owoców i warzyw, klientów hurtowych oraz wymagań nowoczesnego obiektu, na terenie którego odbywa się handel płodami rolnymi”. 

Giełda na krakowskich Rybitwach zajmuje 7,5 ha. „Jest już archaicznym miejscem z fatalnymi warunkami do handlu i brakiem miejsc do parkowania. Ze względów infrastrukturalnych i komunikacyjnych teren ten jest mało atrakcyjny i transport samochodów ciężarowych do miejsca handlu jest utrudniony a możliwość rozbudowy bądź przebudowy ograniczona. Ponadto giełda ulokowana jest w niezwykle atrakcyjnym miejscu dla inwestorów i podlega presji deweloperów więc nie można mieć pewności, że obiekt ten w perspektywie czasu będzie spełniał swoją funkcję” – dodają w Urzędzie Marszałkowskim.

Ponad 126 tysięcy gospodarstw rolnych w Małopolsce

Według ostatecznych wyników Powszechnego Spisu Rolnego z 2020 roku (dane Głównego Urzędu Statystycznego), liczba gospodarstw rolnych w województwie małopolskim wyniosła 126,7 tys. 

Według danych z Banku Danych Lokalnych w województwie małopolskim odsetek osób pracujących w Sekcji A „Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo” w 2021 r. wynosił 7,9 proc.

Źródło: gazetakrakowska.pl