Wanad – jeden ze składników nowego biostymulatora




W Warszawie 6 października obyła się konferencja prasowa firmy Intermag. Przybyło na nią ok. 30 dziennikarzy i redaktorów z branży rolniczej. Przewodnim tematem było wprowadzenie do oferty nowego produktu. Jest nim biostymulator Vanadoo. Mówiono jednak także o wielu innych produktach i zagadnieniach związanych z prowadzeniem gospodarstw i upraw w nich realizowanych.

Vanadoo – nowość z Intermag

Vanadoo to nowy preparat oparty o pierwiastek korzystny jakim jest wanad. Posiada on specjalną formę, unikalne molekuły aVADIUM™. Produkt ten wpływa pozytywnie na wielkość i jakość plonu organów spichrzowych. Jest więc dedykowany uprawom np. ziemniaków, selera czy marchwi. Wanad znajduje się w glebie, lecz jest mobilny w bardzo niewielkim stopniu. Wyzwaniem było opracowanie nietoksycznej ale efektywnej formy w jakiej pierwiastek ten można by aplikować roślinom.

Aplikowany dolistnie Vanadoo zwiększa produkcję cukrów, polepsza ich transport do organów spichrzowych, poprawia ich magazynowanie w podziemnych częściach roślin stanowiących plon. W efekcie jego masa jest nie tylko wyższa, ale lepsza jest także jego jakość. Badania nad nowym produktem rozpoczęły się już w 2015 roku i miały charakter laboratoryjny, a rok później rozpoczęto badania biologiczne. W 2018 roku produkt badany był przez zewnętrzne jednostki, a od 2020 roku wchodzi do oferty handlowej Intermag.

Doświadczenia wykazały zwyżkę plonowania uprawnych roślin po zastosowaniu tego nowego biostymulatora. W przypadku selera korzeniowego wzrost wyniósł 29%. Dla marchwi było to 15%. W obu przypadkach nastąpiła aplikacja 3 razy po 250 ml/ha. W doświadczeniu z burakiem ćwikłowym aplikacje w takiej samej dawce wykonano 4 razy, a plon wzrósł także o 15%. IO w Skierniewicach również zrealizował doświadczenia dla selera, które wykazały wzrost plonowania o 54-55%. Vanadoo testowano dodatkowo w innych w zewnętrznych jednostkach w uprawie buraka cukrowego, gdzie plon wzrósł o 15% i 8%, a co więcej, zwiększył się uzysk cukru. Produkt daje się mieszać z większością innych agrochemikaliów. Koszt preparatu dla jednego zabiegu nie powinien przekroczyć 25 zł/ha. W 2021 r. produkt Vanadoo dostępny będzie wyłącznie w Polsce, choć trwają już przygotowania rejestracyjne do wprowadzenia go na inne rynki.

Biostymulatory znane i sprawdzone

Na ich temat mówiła dr Anna Konieczny z firmy Intermag. Poinformowała, że pojęcie „biostymulator” nie zostało dotąd ściśle sprecyzowane. W uproszczeniu przyjąć można, że to każda substancja czy mikroorganizm, który aplikowany na roślinę poprawia jej rozwój i odporność na stresy abiotyczne. Poszukuje się obecnie rozwiązań, które będą z jednej strony bezpieczne dla środowiska, a z drugiej strony przyczynią się do podniesienia wydajności produkcji oraz poprawy jakości pozyskiwanej żywności. Ciągłe zwiększanie dawek nawozów w pewnym momencie przestaje być uzasadnione a wręcz przynosi odwrotne skutki do zamierzonych. Biostymulatory nie zastąpią nawozów, ale aplikowane razem z nimi pozwolą w pełni wykorzystać potencjał plonotwórczy uprawianych roślin. Preparaty takie wspierają też rośliny w przezwyciężaniu skutków wystąpienia czynników stresowych. Biostymulatory zwiększają plonowanie średnio o 5% do 15% i właśnie w niekorzystnych warunkach ich efekt widać najlepiej – mówiła dr inż. A. Konieczny.

Dr inż. Anna Konieczny, Intermag

Biostymulatory dzielą się na wiele grup – jedną z nich są preparaty oparte na pierwiastkach korzystnych. Nie są one niezbędne do przeżycia roślin, nie wykazują one objawów ich niedoboru. Jednak aplikowane zewnętrznie w niewielkich dawkach wspomagają wegetację roślin. Muszą zostać także dostarczone w odpowiedniej formie, jeśli mają faktycznie zadziałać. Musi ona być dostępna dla roślin, stabilna, rozpuszczalna w wodzie i nietoksyczna dla środowiska naturalnego.

Tytanit w swym składzie zawiera tytan w specjalnych, opatentowanych molekułach aTIUM™. Miesza się z większością preparatów, więc można go stosować w zabiegach łączonych. Poprawia zapylenie, fotosyntezę i pobieranie składników pokarmowych u roślin. Przekłada się to na wyższy plon, większą biomasę, lepszą kondycję i witalność uprawianych roślin.

Optysil z kolei zawiera krzem w unikalnej formule duoSIL™. Preparat wspiera naturalną odporność warzyw. Krzem znajduje się w glebie, ale dla roślin dostępny jest w bardzo nikłej ilości. Aplikacja tego pierwiastka jest wskazana, a badania nad jego korzystnym wpływem na wegetację roślin sięgają aż 1840 roku. Krzem wzmacnia ściany komórkowe, ogranicza utratę wody, trwałość pozbiorczą. Lepszy jakościowo jest plon. Rośliny są bardziej odporne na występujące w okresie wegetacji stresy. Aplikacja krzemu sprzyja pobieraniu fosforu, a to z kolei wpływa na silniejszy rozwój systemu korzeniowego.

Biostymulatory w polskiej praktyce rolniczej

Piotr Lubaszka mówił o tym jak z perspektywy Intermag wygląda polski rynek. Przedstawił wykaz nawozów i środków wspomagających uprawę roślin zarejestrowanych przez MRiRW zgodnie z Ustawą z dnia 10 lipca 2017 r. o Nawozach i Nawożeniu. Wedle tego zestawienia na koniec sierpnia 2020 r. w Polsce jest ponad 60 preparatów, które uznać można za biostymulatory. Dominują te oparte o kwasy humusowe, ale silnie reprezentowane są także produkty krzemowe. Pomimo sytuacji z COVID-19 Intermag odnotował udany sprzedażowo rok w Polsce. Także globalnie rynek wygląda pozytywnie, choć w krajach, gdzie lockdown był najbardziej drastyczny wyniki są słabsze. Dlatego firma silniej wykorzystuje narzędzia internetowe i taki też ma być kierunek rozwoju działań marketingowych Intermag-u w przyszłych sezonach. 

Piotr Lubaszka, Intermag

Firma z dużym potencjałem

Intermag to polska firma założona w 1988 roku. Produkuje nawozy, biostymulatory i inne agrochemikalia. Dostarcza rolnikom rozwiązania dzięki którym możliwa jest zrównoważona produkcja żywności. Pierwsze produkty, nawozy płynne, weszły do oferty handlowej jeszcze przed początkiem transformacji ustrojowej. Od 2000 roku Intermag oferuje znane biostymulatory, oparte o pierwiastki korzystne, takie jak Tytanit czy Optysil.

Kolejny krok milowy w rozwoju firmy miał miejsce w roku 2016. Wówczas to do oferty handlowej weszły preparaty mikrobiologiczne. Przez 32 lata na rynku firma rozwijała się. Dziś zatrudnia ok. 180 ludzi w 40 krajach. Roczna sprzedaż produktów osiąga poziom 100 mln zł. Firma działa m.in. na bardzo konkurencyjnych rynkach, jak USA, Brazylia, czy Chiny. Silnie też inwestuje w badania i rozwój. Nakłady własne na te cele wynoszą co roku ponad 5 mln zł, a do tego doliczyć należy finansowanie zewnętrzne, co łącznie daje kwoty rzędy kilkudziesięciu mln zł rocznie. Intermag inwestuje też w zaplecze produkcyjne. Pojawiły się nowe zakłady, z których najnowszą inwestycją jest zakład biotechnologiczny.

Hubert Kardasz, prezes Intermag