Na poletkach pokazowych w Charsznicy, gdzie firma Syngenta przygotowała w tym roku swoją kolekcję odmian kapusty głowiastej białej (czytaj również), wykorzystano również asortyment środków ochrony oferowanych przez tę firmę. Wśród nich znalazł się fungicyd Scorpion oraz wprowadzony w tym roku do zwalczania szkodników preparat Affirm. Dzięki nim udało się utrzymać plantację w bardzo dobrej kondycji aż do momentu pokazów i zarazem zbiorów kapusty. O zastosowanych rozwiązanych opowiada Roman Parzych z Syngenta.

Kapusta dobrze chroniona przed szkodnikami

W tym roku firma Syngenta wprowadziła preparat AFFIRM do ochrony szerokiej gamy warzywa, a 1)wśród nich również warzyw kapustnych. W odniesieniu do kapusty głowiastej białej AFFIRM można użyć do zwalczania takich szkodników jak bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, błyszczka jarzynówka, słonecznica orężówka, bawełnówka egipska, Spodoptera frugiperda, światłówka naziemnica, piętnówka brukiewka, rolnica gwoździówka, rolnica czopówka, rolnica panewka, rolnica zbożówka.  Affirm najlepiej jest zastosować w momencie pojawienia pierwszych żerujących gąsienic na roślinach w dawce 1,5 kg/ha. Jak widzimy na tym polu preparat w praktyce sprawdza się bardzo dobrze – nie mamy śladów żerowania szkodników ani ich pozostałości – podkreśla Roman Parzych, dodając, że szczególną cechą AFFIRMU jest krótki okres karencji (3 dni) i bardzo szybki czas rozpadu metabolitów zwartej w tym insektycydzie substancji aktywnej. Affirm działa na wszystkie stadia gąsienic co sprawia, że działa bardzo skutecznie.

Zapraszamy na relację filmową:

Zdrowe rośliny aż do zbiorów i w czasie przechowywania  

Bardzo dobra ochrona przed chorobami grzybowymi udało się zapewnić dzięki zastosowaniu fungicydu SCORPION 325 SC. Wysoka jego skuteczność to efekt działania dwóch substancji aktywnych (azoksystrobina i difenokonazol) i związane z tym działanie zarówno zapobiegawcze jak i interwencyjne. W przypadku kapusty Scorpion zwalcza bardzo szerokie spektrum chorób grzybowych, jak czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy krzyżowych (kapustnych), plamistość pierścieniowa liści, bielik krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych. W okresie poprzedzającym zbiory kapusty, zwłaszcza tej która ma być przeznaczona do przechowywania warto będzie jeszcze wykonać zabieg preparatem AMISTAR 250 EC w dawce 1 l/ha. Dzięki temu możliwe będzie zabezpieczenie plonu przed dwoma chorobami, które mogą się rozwijać w czasie przechowywania czyli szara pleśnią i czernią krzyżowych (alternarioza).

kapusta głowiasta
Kondycja kapust na początku października uzyskana dzięki ochronie od Syngenta