Kwatera z odmianą 'Kingstonia F1'


W dniach 28-29 lipca przedstawiciele firmy Syngenta Polska wizytowali gospodarstwa na Litwie w których uprawia się warzywa polowe. Nasz północno-wschodni sąsiad nie uchodzi za potentata w produkcji tego typu żywności, jednak sytuacja ta stopniowo się zmienia. Plantatorzy są głodni wiedzy i chętnie podpatrują najlepsze rozwiązania stosowane w Europie. Zespół pracowników Syngenta lustrował plantacje cebuli i kapusty białej.

Produkcja warzyw na Litwie

Kraj dysponuje odpowiednimi glebami i klimatem, aby zwiększyć skalę uprawianych tu gatunków. Obecnie najważniejszą uprawą są tu ziemniaki. Powszechne są także plantacje marchwi i cebuli. Coraz więcej sprzedaje się jednak nasion gatunków kapustnych i wydaje mi się, że ten kierunek ma tu przyszłość – mówi Kestautas Valevicius z D&G Vegetables and Seed, wyłącznego dystrybutora nasion Syngenta na Litwie. Ceny świeżych warzyw są bardzo podobne do tych w Polsce co nie może dziwić, gdyż oba rynki są ze sobą silnie powiązane. Gdy na Litwie podaż warzyw jest ograniczona lub niedostateczna znaczne ich partie są sprowadzane właśnie znad Wisły, a częściowo także z Holandii. – dodaje Tomasz Górski, Szef Sprzedaży Działu Warzyw w Syngenta Polska. Odpowiada on za sprzedaż  nasiona warzyw Syngenta w Polsce, Czechach, Słowacji i w krajach bałtyckich z których Litwa jest największym rynkiem.

Tomasz Górski z Syngenta i Kestautas Valevicius zwiedzają plantację
Tomasz Górski z Syngenta i Kestautas Valevicius zwiedzają plantację

Kapustne w relatywnie dobrej kondycji

Dostatek wody wraz z odpowiednim żywieniem roślin sprawił, że kapusty które obecnie osiągają gotowość do zbioru na Litwie są dorodne. Presja ze strony szkodników była mniejsza niż w naszym kraju. Mączlik warzywny jest tu wciąż niezbyt powszechny, choć zapewne będzie się rozpowszechniał. Na niektórych polach uaktywnił się jednak dość mocno tantniś krzyżowiaczek. Są kwatery, gdzie liście są mocno uszkodzone. Konieczna jest ochrona insektycydowa – mówi Władysław Tokarczyk. Ze względu na sąsiedztwo upraw rzepaku ozimego w okresie stosunkowo niskich temperatur tantniś krzyżowiaczek posiada dogodne siedlisko wczesną wiosną. Gdy rzepak zaczyna dojrzewać i staje się mniej atrakcyjny, szkodnik masowo przenosi się na pola w których uprawia się gatunki kapustne. Problem na Litwie jest brak rejestracji na preparaty, którymi można zwalczać tego odpowiadającego za poważne straty szkodnika.

Cebule zdrowe, ale nadciąga mączniak

Szczypior porażony stemphylium
Szczypior porażony stemphylium

Na niektórych plantacjach w ciągu ostatnich dni pojawił się mączniak rzekomy. Porażenie przyjmuje poważną skalę tam, gdzie odpowiednio wcześniej nie wykonano zabiegu specjalistycznym fungicydem. Generalnie przyznać jednak należy, że rośliny są w niezłej kondycji, nawet jeśli na niektórych roślinach ujawnia się stemphylium. Uważam, że także w Polsce powinniśmy na to zagrożenie zwrócić uwagę. Wiosna była wprawdzie bardzo sucha, ale obecnie pada dość często a temperatury we dnie i w nocy są wysokie, co stwarza sprzyjające warunki infekcji – uprzedza Władysław Tokarczyk.

Władysław Tokarczy i Saulunis Dabrauskas omawiają ochronę fungicydową
Władysław Tokarczy i Saulunis Dabrauskas omawiają ochronę fungicydową

Najchętniej uprawiane odmiany

Odmiany z gamy firmy Syngenta, które są najchętniej uprawiane na Litwie, to ‘Mirror’, ‘Kevin’, ‘Factor’, ‘Socrates’, ‘Zenon’, ‘Kingstonia’, ‘Bolikor’, ‘Grepala’, ‘Cilion’, ‘Velonor’. W wachlarzu tym znajdują się odmiany wczesne, które dają plon bardzo szybko i pozwalają na zaopatrzenie świeżego rynku produktem o doskonałej jakości. Są także dobre odmiany do kwaszenia i długiego przechowywania. Spośród odmian cebuli, które znalazły uznanie wśród Litwinów wymienić należy przede wszystkim ‘Vision F1’ i ‘Medaillon F1’. Obie odmiany to średniowczesny rijnsburger,

Spotkania branżowe

Podziękowania i życzenia udanych zbiorów od firmy Syngenta dla Vidmantasa Girdzijauskasa
Podziękowania i życzenia udanych zbiorów od firmy Syngenta dla Vidmantasa Girdzijauskasa

Wyrazem dążenia do zwiększania zasobu wiedzy i wdrażania innowacji jest partycypacja litewskich ogrodników w spotkaniach branżowych. W dniu 29 lipca miejsce miało spotkanie zorganizowane przez Litewskie Stowarzyszenie Producentów Warzyw w gospodarstwie Vidmantasa Girdzijauskasa zlokalizowanym pod Kiejdanami w centralnej Litwie. To duży, produkcyjny podmiot, gdzie jednym z wiodących uprawianych gatunków jest kapusta biała, która była głównym tematem prelekcji i dyskusji. W trakcie pokazów polowych głos zabrał Władysław Tokarczyk. Mówił o ochronie upraw przed szkodnikami, a także o sposobach radzenia sobie z kiłą kapustnych. Problem ten na Litwie ma obecnie znaczenie marginalne, jednak można się spodziewać, że wraz ze wzrostem produkcji warzyw kapustnych dotknie on także Litwinów.

Wykład Władysława Tokarczyka podczas zwiedzania kwatery z kapustą
Wykład Władysława Tokarczyka podczas zwiedzania kwatery z kapustą

Czytaj również:

Onion Leader

Kapustne Bez Tajemnic