Organizatorzy i prelegenci szkolenia pt. Uprawa marchwi od A do Z


Odbywające się w Kazimierzy Małej szkolenie pod hasłem Uprawa marchwi od A do Z zostało zorganizowane 12 lutego przez firmy Hazera, Vilmorin i BASF. W szkoleniu uczestniczyło około 100 osób, które z zainteresowaniem wysłuchały zaleceń dotyczących uprawy tego gatunku, przekazanych przez organizatorów oraz zaproszonych gości z Holandii i Francji.

W szkoleniu uczestniczyło około 100 osób zainteresowanych uprawą marchwi
W szkoleniu uczestniczyło około 100 osób zainteresowanych uprawą marchwi

Delphy jest firmą niezależną, w której wiedza i doświadczenie przekazywane są naszym partnerom w produkcji rolniczo-ogrodniczej na całym świecie. Sukces naszych klientów jest też naszym sukcesem! Zatrudniamy 215 doradców we wszystkich aspektach produkcji, mamy 9500 klientów w 57 krajach – informował rozpoczynając swój wykład Cor Eldering z firmy doradczej Delphy.

Cor Erdering (z lewej) z firmy doradczej Delphy i tłumaczący wystąpienie Karol Bończar. również z firmy Delphy
Cor Erdering (z lewej) z firmy doradczej Delphy i tłumaczący wystąpienie Karol Bańcyr. również z firmy Delphy

Według tego doradcy, elementami mającymi decydujący wpływ na powodzenie w intensywnej uprawie wysokiej jakości marchwi jest:

  • odpowiedni wybór stanowiska,
  • przemyślane stosowanie uprawek,
  • dostępność  wody – od tego w 80% zależy wielkość plonu,
  • dobre jakościowo nasiona o dobrej sile kiełkowania i zastosowanie odpowiedniej obsady
  • nawożenie opracowane na bazie dokładnych analiz glebowych i dostosowane do fazy rozwojowej roślin,
  • ochrona przed chorobami powiązana z odpowiednim zmianowaniem,

Uprawiając marchew, przez cały okres wegetacji należy zapewnić jej stały, jednostajny wzrost, co gwarantuje dobry plon na zakończenie uprawy. Optymalny okres zmianowania to 6 lat, częstsza uprawa naraża nas na wystąpienie chorób odglebowych. Przestrzeganie tych wszystkich elementów agrotechnicznych pozwala ograniczyć również problemy w okresie przechowywania, które związane są w dużym stopniu z czernieniem korzeni.

Głębokość siewu należy dostosować do rodzaju gleby, jej zasobności wodnej, terminu siewu co wiąże się z temperaturą gleby. Trzeba wiedzieć, że na zbytnio przesuszonych glebach okres wschodów będzie znacznie dłuży, niż na glebach z odpowiednią ilością wilgoci. Według Cora Elderinga, właściwą głębokością siewu marchwi w tym regionie w kwietniu jest 1 cm, w maju 1,5 cm, a w czerwcu 2 cm. Stosując herbicydy doglebowe, minimalna głębokość to 1 cm, nie zawsze trzeba się jednak sugerować zaleceniami podawanymi na etykiecie, które według doradcy bardzo często podawane są na wyrost. Firmy wprowadzając takie zapisy zabezpieczają się przed ewentualnymi uszkodzeniami uprawy – mówił C. Eldering. Ważną rolę na etapie wschodów odgrywa również temperatura gleby, jeśli wynosi ona 5oC czas kiełkowania to aż 35 dni, a jeśli jest na poziomie 20oC czas wchodów to około 10 dni.

Jak informował holenderski doradca, ważną rolę w produkcji wysokiej jakości marchwi odgrywa także właściwie przygotowany program nawożenia. Ten powinien nie tylko uwzględniać zasobność gleby, ale również zapotrzebowanie poszczególnych odmian, a to bardzo często jest różne. Jako przykład podał tabelę z opracowanymi dawkami nawożenia dla odmian marchwi z firmy Vilmorin (tabela).

Zapotrzebowanie marchwi na składniki odżywcze w zależności od prognozowanego plonu (za Delphy)

N

P2O5

K2O

Na 1 tonę marchwi (w kg czystego składnika)

1,5

0,7

4,5

Przewidywany plon t/ha

80

120

56

360

90

135

63

405

100

100

70

450

Dokarmianie dolistne

40

9

97

Znając zapotrzebowanie na poszczególne składniki, wiemy, że przy plonie 80 t/ha potrzeba dostarczyć roślinom 120 kg N. Oczywiście dawka azotu będzie zależała od uprawianej odmiany i może się wahać czasami od 80 do 120 kg N/ha W przypadku potasu przy plonie 80 t/ha potrzeba go 56 kg P2O5 na ha, a potasu 360 kg K2O na ha. Bardzo ważne są również magnez, którego potrzeba 50 kg/ha i wapń – 50 kg/ha.

Jak informował doradca, potas to ważny składnik zapewniający dobry transport wody w roślinie, co z kolei sprzyja pobieraniu innych składników odżywczych. Dawkowanie potasem należy dostosować również do fazy rozwojowej, bardzo dobrze sprawdza się podawanie tego składnika dawkami dzielonymi. Pierwszy raz ten składnik zaleca się podawać 6 tygodni przed formowaniem redlin 60 kg (czystego składnika), można do tego celu zastosować nawozy w formie soli potasowej, nie wolno takiej postaci stosować w okresie uprawy. Pierwsza aplikacja potasu po wysiewie to początek kwietnia lub 30 dni po siewie (20 kg N + 75 kg K2O, należy wtedy stosować nawozy z potasem w formie siarczanowej), kolejna powinna przypadać na koniec czerwca lub 60 dni po siewie (20 kg N + 60 K2O), trzecia dawka to lipiec-sierpień około 75 dni po siewie (20 kg N + 60 K2O), a czwarta to początek września (termin jej podania należy dostosować do terminu zbioru marchwi).

Jak informował prelegent w czasie bardzo silnego wzrostu liści, które zazwyczaj przypada na okres lata (sucho, wysokie temperatury) w tym czasie warto dokarmiać rośliny dolistnie. Zastosowanie w tym czasie nawożenie dolistnego stymuluje pobieranie składników odżywczych z ziemi. Dobra kondycja liści to lepszy pobór składników odżywczych z gleby – mówił C. Eldering. Ważnym składnikiem, którego potrzebuje marchew w czasie wegetacji jest również siarka, której w Holandii dostarcza się około 60 kg/ha w formie SO3.