Nowe odmiany wczesnych kapust wzbogacą już w najbliższym sezonie portfolio firmy Syngenta. Są dwie odmiany Rosberg F1 (SGW0541) i Vettel (SGW0520). Obie odmiany pozytywnie przeszły testy w polskich warunkach uprawy i polecane będą do najwcześniejszych upraw pod osłonami.

Mistrzowska szybkość i plon

Rosberg F1 szybko tworzy handlowe główki kapusty

Są to odmiany wyróżniające się dużym plonem, szybkim tempem wzrostu, dużym wyrównaniem  oraz wysokim plonem handlowym – podkreśla Leszek Klimczak, porfolio menadżer warzyw kapustnych w Syngenta.  Odmiany te pozwolą poszerzyć okno zbiorów wczesnych kapust. Rosberg F1 to odmiana o wyjątkowej wczesności i szybkim tempie wzrostu. Jej okres wegetacji wynosi 49-52 dni, więc śmiało można tej odmianie przypisać miano najszybszej odmiany na rynku. Jest przy tym tolerancyjna na stresowe warunki uprawy oraz jarowizcję. Odmianę tę charakteryzuje szybkie tempo wzrostu i wypełniania główek, co dla producentów oznacza możliwość wyjątkowo wczesnych zbiorów.

Rosberg F1 to nowa super wczesna i super szybka odmiana kapusty
Główki odmiany Vattel F1

Vattel F1 ma nieco dłuższy okres wegetacji (52 – 57 dni) ale daje możliwość uzyskania wyższego plonu. Główki są wysoko osadzone i odporne na pękania. Tym samym obniżone jest tu ryzyko utraty plonu w przypadku opóźnień przy zbiorze. Główki tej odmiany szybko osiągają parametry handlowe, są zwarte i cechuje je dobre wypełnieni raz krótki głąb.

 

Vattel F1 zapewnia wysoką jakość plonu handlowego wczesnych kapust

Im wcześniej tym lepiej można zarobić

Tak wczesne odmiany kapusty będą atrakcyjne dla producentów z regionów związanych z produkcją wczesnych warzyw – podkrakowską Igołomią oraz regionem Piątku i Łęczycy, gdzie uprawa wczesnych warzyw realizowana jest w niskich tunelach foliowych. Region Igołomii i Wawrzeńczyc specjalizuje się w produkcji wczesnych warzyw pod niskimi tunelami. Im wcześniejsza jest odmiana i szybciej dorasta do handlowej postaci, tym większa szansa na lepszy zarobek. Z dotychczasowych odmian kapust w naszym regionie najbardziej były popularne Mirror F1 i Verronor F1. Liczę, że dwie nowe odmiany Rosberg F1 i Vettel F1 pozwolą producentom z naszego regionu uzyskać jeszcze wcześniejsze zbiory i dobrze na tym zarobić  – podkreśla Jarosław Kowzuń z firmy Kohidrex, która jest dystrybutorem nasion z firmy Syngenta.

Jarosław Kowzuń z firmy Kohidrex wierzy, że nowe kapust wczesną zapewnią lepsza produkcję ogrodnikom z regionu Igołomi

Producenci z regionu Igołomii już przygotowują się do kolejnego sezonu. Pierwsze wysiewy nasion rozpoczną już pod koniec grudnia, tak by przygotowaną rozsadę wysadzić do tuneli z początkiem lutego. Jeśli zagrożeniem są duże spadki temperatury dodatkowo rośliny przykrywa się w tunelach jedną lub dwiema warstwami agrowłókniny. Tak zabezpieczone mogą nawet przetrwać spadki temperatury do -10°C. Sezon 2018 dla większości naszych producentów był udany. Wczesne kapusty i kalafiory sprzedawały się bardzo dobrze więc producenci z optymizmem przygotowują się do nowego sezonu. Cieszymy się z nowych odmian kapust, które będziemy mogli w tym roku wysadzić na większą skalę i liczymy na udany sezon – dodaje Jarosław Kowzuń.