Ze względu na dobrą pogodę już w marcu producenci warzyw na Kujawach przystąpili do siewu nasion cebuli, marchwi i pietruszki. Zostały już wysadzone dymki.  

Oczywiście cały marzec nie był bardzo dobry jeżeli chodzi o pogodę i możliwość uprawy gleby. Wczesne siewy marchwi i pietruszki przeprowadzono niekiedy trochę na siłę. Widać to po uformowanych redlinach.

Nasiona cebuli jednak trafiły do gleby dobrze uprawionej. Tak samo stało się z cebulami dymki. Relatywnie wysokie temperatury w lutym, sprzyjały szybkiemu nagrzaniu gleby. Potem w marcu kilka ciepłych dni z przerwami na opady i chłody. Jeżeli ktoś dobrze wykorzystał te warunki, może być pewny, że rośliny na jego plantacjach dość szybko i w miarę równo powschodziły.

Wschody dymki. Posadzono cebule w kalibracji 14-21 mm w ilości 1450 kg/ha

Nasiona marchwi i pietruszki trafiły do gruntu na początku marca, cebuli 8 marca. Dymkę w większości gospodarstw posadzono w połowie miesiąca. Oczywiście wszystkie uprawy zabezpieczono herbicydami po siewie nasion. Dobre efekty uzyskano tam, gdzie plantacje pietruszki i marchwi pryskano produktami Racer 1 l/ha i Stomp Aqua 1,5 l/ha. Z kolei w cebuli sprawdziły się zabiegi posiewne Stompem Aqua 1,8 l/ha, a dymkę Stompem Aqua 2 l/ha i Goalem 0,5 l/ha.

Wschody marchwi na redlinach. Gleba uprawiona przy zbyt dużej wilgotności. Widać grudki gleby.