W ujęciu wartościowym największe zużyciem środków ochrony w krajach UE mogą pochwalić się Niderlandy, Belgia i Irlandia. Polska w tym rankingu plasuje się na miejscu czwartym. Pod względem ilościowym Polska zużywa jednak zdecydowanie mniej środków ochrony niż średnia unijna. Czy oznacza są zatem, ze w Polsce środki ochrony są droższe niż w innych krajach?

Podawane statystyki zużycia środków ochrony roślin opierają się często na ilości substancji aktywnej zużywanej na 1 ha upraw. Dla UE to średnio około 3,2 kg. Najwyższym zużyciem w UE odznaczają się takie kraje, jak Niderlandy, Cypr, Malta, Irlandia, Belgia, Włochy, Portugalia. W Polsce zużycie jest o około 28% niższe od średniej UE (dane FAO dla 2021 r.). Jednocześnie w wymienionych krajach zużycie jest co najmniej 2-krotnie wyższe niż w Polsce.

Należy jednak zauważyć, że stosowana miara sprzedaży/zużycia środków ochrony roślin nie jest doskonała. Mamy bowiem dużą różnorodność związków chemicznych stosowanych w ochronie roślin. Niektóre substancje aktywne są stosowane w ilości kilku gram na 1 ha, ale też takie które zużywa się w ilości kilku kilogramów.

Alternatywnym sposobem przedstawienia statystyk zużywanych środków ochrony roślin jest ujęcie wartościowe. Jak podaje IERiGŻ (na podstawie szacunków Eurostat w 2023 r.) wartość zużytych w UE pestycydów wyniosła 14,4 mld euro. W przeliczeniu na 1 ha gruntów ornych i upraw trwałych średnia wartość zużytych środków ochrony roślin w UE to 132 euro. W Polsce natomiast – 192 euro, a zatem 45% więcej.

źródło: Arkadiusz Zalewski IERiGŻ