Rola zapylaczy w produkcji niektórych warzyw jest nie do przecenienia. Pszczoły oblatują np. dynie, ogórki, fasolę gromadząc nektar i pyłek roślinny, a przy okazji zwiększając wielkości jakość plonu uzyskiwanego przez warzywników. Aktualnie z uwagi na wysokie poziomy importu miodu do Polski z krajów UE, takich jak głównie Litwa i Rumunia, oraz spoza UE, m.in. z Ukrainy a zwłaszcza z Chin, stawki za miód w skupach są wyjątkowo niskie a rynek detaliczny silnie konkurencyjny. To zniechęca do prowadzenia pasiek, więc mnożą się ogłoszenia o ich sprzedaży w całości lub części. To niedobry sygnał dla producentów warzyw, ale jednocześnie ARiMR podejmuje działania mające za zadanie wsparcie opiekunów pszczół.

Dofinansowanie do przezimowanych rodzin

O przyznanie realizowanego ze środków krajowych w ramach pomocy de minimis w rolnictwie wsparcia ubiegało się w tegorocznym naborze 43,6 tys. pszczelarzy. W związku z dużym zainteresowaniem tym dofinansowaniem, które przekroczyło zakładany budżet (60 mln zł), pulę środków na ten cel zwiększono do 80 mln zł. Od 14 lipca trwa wypłata środków z tego tytułu. Dotychczas na konta 42,84 tys. pszczelarzy trafiło 75,73 mln zł.

O dofinansowanie do przezimowanych rodzin pszczelich mogli ubiegać się hodowcy, którzy prowadzą działalność nadzorowaną i są wpisani do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii i ewidencji producentów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pszczelarze złożyli w trwającym do 31 maja 2023 r. naborze 43,6 tys. wniosków – najwięcej na Lubelszczyźnie (5 tys.), w Małopolsce (4,6 tys.) i na Podkarpaciu (4,3 tys.).

Aktualna stawka wsparcia to 50 zł do każdej rodziny pszczelej, której udało się przetrwać zimę, a pula środków po zwiększeniu wynosi 80 mln zł, co oznacza, że wszyscy, którzy spełniają warunki otrzymają pomoc. W poprzednich latach kwota dopłat była niższa – 20 zł, podobnie jak budżet – po 35,5 mln zł. W 2022 roku taką pomoc otrzymało 27,7 tys. hodowców pszczół, a rok wcześniej 23 tys. W sumie ARiMR wypłaciła na ten cel w ciągu dwóch poprzednich lat 43 mln zł. W 2023 r. pszczelarze ubiegają się o ponad 77 mln zł – do tej pory 75,73 mln zł trafiło do 42,84 tys. pszczelarzy.

Wsparcie w zakresie zakupu sprzętu, leków i pogłowia

Aktualnie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi trzy nabory wniosków skierowane do hodowców pszczół:

– Inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych (I.6.2.);

– Wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi (I.6.3.);

– Pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół (I.6.5.).

W ramach tych interwencji wpłynęło 3029 wniosków o przyznanie pomocy na kwotę 51,3 mln zł. Wsparcie pochodzi z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Termin składania wniosków o płatność w ramach poniższych interwencji pszczelarskich został wydłużony do 16.08. w przypadku pierwszych dwóch działań, zaś w przypadku ostatniego utrzymany i mija z końcem bieżącego miesiąca.

Źródło: www.gov.pl