Wysokie zbiory ziemniaków, cebuli i marchwi w Belgii

Johan Kant, belgijski ekspert w zakresie uprawy ziemniaków przewiduje, że tegoroczne zbiory w tym kraju będą na wysokim poziomie. Dotyczy to nie tylko ziemniaków, ale i marchwi oraz cebuli. Pogoda jest znacznie lepsza niż przed rokiem, a kondycja plantacji napawa optymizmem.

Ograniczona sprzedaż cebuli do Afryki

Z powodu bardzo wysokich cen za europejskie warzywa, zwłaszcza cebulę ale także ziemniaki, małe wolumeny produktów z Belgii i Holandii trafiały ostatnio do państw afrykańskich. Ta część świata to ważny rynek dla płodów pochodzących z państw Beneluxu. To jednak także rynki biedne, więc wysokie stawki skutecznie utemperowały entuzjazm do zakupu europejskiej żywności u Afrykanów. Zdaniem Johana Kanta przynajmniej do końca miesiąca a może jeszcze i w początkach lipca utrzymają się wysokie stawki za cebulę na międzynarodowych rynkach.

Belgia importuje ziemniaki z Egiptu

Drogie są wciąż także ziemniaki. Belgia historycznie jest ich eksporterem. W tym roku jednak cena odzwierciedla podaż, a ta jest na bardzo niskim poziomie. W związku z tym firma w której pracuje ekspert, Kalisa Trading, podjęła decyzję o zakupie znaczących partii ziemniaka w Egipcie. Były one trzykrotnie większe niż przeważnie w minionych latach. Z ich sprzedażą nie było problemu, przebiegła płynnie w efekcie silnego zapotrzebowania na ten produkt na belgijskim rynku.

Wybitnie niestandardowy rok 2018

Johan Kant zajmuje się produkcją i obrotem ziemniaka od 55 lat. Jak sam przyznaje, podobne warunki pogodowe jak w 2018 roku przypomina sobie jedynie raz. Lato o podobnym przebiegu pogody wystąpiło w Belgii w 1976 roku. To dowodzi tego jak bardzo niestandardowe były warunki uprawy warzyw z jakimi musieli zmierzyć się plantatorzy. Zdaniem specjalisty fakt, że hurtowe stawki nie przekroczyły progu 300 euro/tonę w Belgii był wyłącznie spowodowany nadwyżką produkcyjną w 2017 roku. Zadziałała ona stabilizująco na rynek. Obecny rok z dobrym rozkładem temperatur i opadów sprzyja jednak uprawie, więc plony zapowiadają się bardzo dobrze.

Źródło: freshplaza.com