XIII Międzynarodowy Kongres Promocji Warzyw i Owoców

Właśnie zakończył się XIII Międzynarodowy Kongres Promocji Warzyw i Owoców , który w dniach 19-20 września odbywał się w Warszawie. W międzynarodowym gronie wymieniane były tu spostrzeżenia dotyczące żywienia człowieka, polityki prozdrowotnej, produkcji, handlu międzynarodowego oraz sposobów promocji idei „5 a day” – zachęcania konsumentów do zjadania 5 porcji owoców i warzyw każdego dnia. Głównymi organizatorami wydarzenia była KUPS i międzynarodowa organizacja AIAM5.

Międzynarodowy program Konferencji

XIII Międzynarodowy Kongres Promocji Warzyw i Owoców był imprezą dwudniową. Dzięki temu w programie ująć można było bardzo wiele wystąpień prelegentów z całego świata. Zostały one podzielone na 6 paneli. W pierwszym podjęte zostały zagadnienia związane z szeroko rozumianą polityką agrarną, zwłaszcza w kontekście zrównoważonej produkcji, ochrony środowiska oraz wyżywieniu ludzi. Drugi panel przeniósł uczestników Kongresu w obszar najnowszych doniesień z zakresu badań nad prozdrowotnymi właściwościami świeżych owoców i warzyw oraz przetworów na ich bazie. Także tematyce poprawy zdrowotności poświęcony był trzeci, ostatni panel pierwszego dnia kongresu. Kolejnego dnia uczestnicy zgromadzili się w sali wykładowej by w dyskusji podjąć tematy komercyjne. Choć można by pomyśleć, że działania wspierające sprzedaż owoców i warzyw mają na celu wyłącznie zwiększenie wpływów branży ogrodniczej i przetwórczej, to jest to jednak nieprawda. Mają one bowiem wielki wpływ na zapewnienie zdrowej żywności populacji świata, walkę z nadwagą zwłaszcza w krajach rozwiniętych oraz zapobieganie rozmaitym problemom i schorzeniom w sposób naturalny, a więc poprzez zdrowe odżywianie się.

Owoce i warzywa były w centrum uwagi podczas Kongresu

Wyzwania stojące przed środowiskiem

We wszystkich krajach, gdzie realizowany jest program „5 a day” konsumpcja owoców i warzyw jest wciąż na poziomie niewystarczającym. W wielu państwach widoczny jest jednak postęp. Polega on na statystycznym wzroście spożycia owoców i warzyw poprzez wzrost świadomości wpływu tego typu pożywienia na zdrowie, na codzienne funkcjonowanie organizmu, czy choćby ze względu na walory smakowe.  Krajowe stowarzyszenia realizujące zadania programu „5 a day” w większości podjęły wyzwanie, które może dać najlepsze rezultaty, ale jednocześnie obliczone jest na efekt długofalowy i wymierne, znaczne korzyści przynieść może dopiero w przyszłości; bardzo wiele uwagi skupiają na najmłodszych. Dowiedziono bowiem, że nawyki żywieniowe z dzieciństwa są w dużej mierze przenoszone do wieku dorosłego. Dlatego więc działacze krajowych stowarzyszeń prześcigają się w wymyślaniu aktywności, które poprzez zabawę i miłe spędzanie czasu propagują wśród najmłodszych jedzenie owoców i warzyw.

Nuria Martinez Barea – Dyrektor 5 a day, Hiszpania

Wśród takich działań warto wymienić na przykład  program Frutoteca, realizowany w Hiszpanii. Jest to wielki namiot w którym dzieci znaleźć mogą różne zabawne informacje o owocach i warzywach. Mogą poprzez uczestnictwo w grach i zabawach poznawać owoce i warzywa. Frutotecę stworzono z myślą o dzieciach z klas 3-6. Namiot może zostać rozstawiony pod szkołą, czy w innym dowolnym miejscu. Chodzi o to, by dzieci uczyły się przez zabawę, gdyż tak właśnie przyswajają one wiedzę najchętniej i najefektywniej. Co ważne, wiele działań realizowanych w Europie i na innych kontynentach dedykowane jest zarówno dzieciom jak i ich rodzicom. Dorośli nie stanowią najważniejszej grupy docelowej programu „5 a day”, ale zwiększenie spożycia owoców i warzyw w tej grupie wiekowej jest także istotne i postrzegane  będzie jako sukces.

Barbara Groele, Sekretarz Generalny KUPS

Wspólnym dążeniem uczestników Kongresu jest wspieranie wszelkich działań oraz inicjatyw informacyjno-promocyjnych, wymianę dobrych praktyk, w szczególności popularyzację idei „5 a day”, mających na celu zwiększenie spożycia warzyw, i owoców w formie świeżej ale również niskoprzetworzonych bez dodatku cukru z kontrolowaną ilością soli, do których należą m.in. soki musy czy mrożonki. Głównym celem działań, do których podjęliśmy zobowiązanie podpisując jako jeden z członków AIAM5  Deklarację w dniu 19 września w Warszawie jest wzrost konsumpcji tych produktów, ponieważ w większości krajów, w tym Polsce jest poniżej rekomendowanego przez WHO minimalnego poziomu 400 gram dziennie na osobę – powiedziała Barbara Groele Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS).

XIII Międzynarodowy Kongres Promocji Warzyw i Owoców pierwszy raz zorganizowany został w Warszawie. Udział w nim wzięli przedstawiciele 30 krajów. Audytorium stanowiło ok. 200 osób.