Wiosenne nawożenie na start -FILM

Na tej plantacji konieczne jest zastosowanie bloku zabiegów herbicydowych w celu zwalczenia chwastówPrzebieg wiosennej pogody w bieżącym roku pozostawia wiele do życzenia. Warunki produkcji warzyw w Polsce są po prostu trudne. W kwietniu nastała susza a w maju do czynienia mieliśmy z kolejnymi falami przymrozków. W obliczu splotu niesprzyjających okoliczności znaczenia nabiera każdy szczegół, troska i dbałość okazana glebie i roślinom. Zrównoważone zaopatrzenie ich w składniki odżywcze to szansa na dochodową produkcję.

O przygotowaniu stanowiska

Ważnych informacji o przygotowaniu stanowiska pod uprawę warzyw polowych dostarczył Tomasz Raś z Timac Agro Polska. Wstępem jest analiza chemiczna gleby wykonana metodą ogrodniczą. Na podstawie otrzymanych wyników możliwe jest zaplanowanie nawożenia w oparciu nie tylko o żyzność podłoża ale i wymogi gatunków, które będą w danych działkach uprawiane. Dzięki zrównoważonemu nawożeniu dbamy o własne finanse. Każdy kilogram nawozu zastosowany będzie efektywnie. Nie wystąpią także problemy z nadmiernym zasoleniem – wymienia doradca i dodaje, że w ofercie firmy Timac Agro Polska jest wiele produktów, których zastosowanie da świetne wyniki w produkcji warzyw. Kompleks TOP-PHOS umożliwia aplikację fosforu w innowacyjny sposób. Fosforan jednowapniowy połączony mostkiem wapniowym z cząsteczką organiczną przekłada się na lepsze wykorzystanie tego składnika pokarmowego przez rośliny. MEZOCALC to z kolei wysoko reaktywny węglan wapnia pochodzenia morskiego, stabilizujący odczyn pH w glebie a także stanowi źródło odżywczego wapnia. Kompleks PHYSIO+ jest z kolei źródłem aminopuryny, która stymuluje roślinę do lepszego wzrostu i plonowania oraz podnosi odporność na stres w początkowych fazach wegetacyjnych warzyw.  

Udany start roślin

Na odpowiednio przygotowanym stanowisku należy zapewnić roślinom właściwe warunki do rozpoczęcia wegetacji. Dotyczy to zwłaszcza tak suchych lat jak poprzedni rok. Obecny przebieg pogody także zwiastuje suszę. Aplikacja Fertiactyl Starter umożliwia dobry rozwój systemu korzeniowego, który będzie w stanie odpowiednio zaopatrzyć w wodę i wykarmić warzywa. Silniejszy system korzeniowy podnosi także odporność roślin na warunki stresowe, które zapewne wystąpią w dalszych okresach sezonu. Tomasz Raś, wspólnie z Karolem Majchrowskim wybrali się na jedną z plantacji cebuli ozimych by przekonać się na miejscu o tym jak przebiega wegetacja:

Materiał PR firmy Timac