Zbiory głównych gatunków warzyw w UE w 2020 roku

W 2020 roku unijna produkcja świeżych warzyw (w tym melonów i truskawek) wyniosła 62,9 mln ton i była o 0,3 mln ton mniejsza niż w 2019 r. W tym wolumenie pomidory stanowiły 16,5 mln ton, cebula 6,6 miliona ton, a marchew 4,7 miliona ton.

Prawie dwie trzecie unijnej produkcji pomidorów w 2020 r. zebrano we Włoszech (6,2 mln ton) i Hiszpanii (4,3 mln ton). Pomimo wyższej produkcji zebranych pomidorów we Włoszech w porównaniu z 2019 r. (+8,1%), ogólne zbiory w UE były niższe (-2,9%), głównie z powodu gwałtownego spadku produkcji tego warzywa w Hiszpanii (-13,8%).

Rysunek 11: Produkcja wybranych warzyw (mln ton, 2020 r), źródło: Eurostat

W 2020 r. zbiory marchwi w UE była nieco niższa (-0,9%) niż w 2019 r., głównie ze względu na spadki w Holandii (-6,8%) i Belgii (-19,8%) oraz pomimo wyższej produkcji w Portugalii (+ 56,0 %). Produkcja cebuli w UE w 2020 r. była nieco wyższa (+0,7%) niż w 2019 r., przy silnym wzroście w Polsce (+23,8%) i Grecji (+28,8%), w szczególności kompensującym mniejsze zbiory w Hiszpanii (-9,6%) i Holandia (-2,1%) m.in.

Źródło: Eurostat