Ziemniak- zabezpieczenie wielkości plonu przed suszą

Tegoroczny maj zapowiada się na miesiąc z sumą opadów atmosferycznych znacznie poniżej średniej z wielolecia. W dodatku jest bardzo słonecznie, a w niektóre dni także wietrznie. Taki przebieg pogody sprawia, że zapas wilgoci w glebie po zimie w zasadzie jest już jedynie wspomnieniem, a roślinom coraz mocniej zagrażać zaczyna stres, jaki wywołać może nadciągająca susza.

Czy możemy mówić o suszy?

Zdaniem przedstawicieli IMGW już od 2015 roku kraj nasz zmaga się z permanentną suszą meteorologiczną. Ta czasem przeradza się w suszę rolniczą lub glebową. W obecnej chwili nie podlega już wątpliwości, że aktualna pogoda jest nie tylko cieplejsza ale i znacznie bardziej sucha – odpowiadają za ten stan zmiany klimatyczne. W ostatnich 70 latach średnia temperatura w Polsce podniosła się o 1,7°C. Niby to niewiele, a jednak wzrost ten ma silny wpływ na poziom transpiracji i ewapotranspiracji, oddziałuje w widoczny sposób na całe ekosystemy. Problemem jest także brak poprawnego zarządzania retencją wody, nie ma w zasadzie jakiejkolwiek przemyślanej, planowanej strategii której celem byłoby polepszenie systematycznie pogarszającej się sytuacji. W związku z tym wydaje się, że koniecznym posunięciem będzie uwzględnianie produktów ograniczających wpływ stresów, w tym zwłaszcza stresu powodowanego niedoborem wody w produkcji ziemniaków. Właściwa wegetacja roślin oraz produkcja bulw na zadowalającym poziomie nie będzie możliwa w tak trudnych warunkach uprawy, jeżeli plantacja pozostanie pozbawiona odpowiednich rozwiązań dających nadzieję na oczekiwany efekt produkcyjny.

Szybkie przezwyciężenie stresu

W suchych latach, gdy rośliny ucierpią mocno w skutek niedostatku wody, warto stosować Quantis. To jeden z najnowszych biostymulatorów na rynku, który w swym składzie zawiera 12 – 19% węgla organicznego, 2% aminokwasów, 7% potasu oraz 0,75% wapnia. Unikalna kompozycja  preparatu czyni go potężnym instrumentem do niwelacji skutków niesionych przez suszę. Warto zastosować Quantis przed bezdeszczowym okresem, dla zabezpieczenia ziemniaków przed negatywnymi skutkami suszy i upałów.  Po wystąpieniu stresu biostymulator, przyspieszy regenerację roślin. Najefektowniejszym przetestowanym rozwiązaniem jest dwukrotna aplikacja biostymulatora Quantis: pierwszą dawkę można podać w okresie wschodów, drugą w czasie zawiązywania bulw. Doświadczenia wykazały znaczny wzrost plonowania dzięki zastosowaniu takiej kombinacji. W kwaterze kontrolnej, gdzie rośliny nie były traktowane Quantis plon wyniósł 44,7 t/ha. Masa bulw z tej samej powierzchni uprawy w kwaterze gdzie dwukrotnie dokonano aplikacji Quantis w wymienionych powyżej terminach wyniosła aż 59,5 t.

Quantis w uprawie ziemniaków to:

Zarządzanie stresem suszy i wysokich temperatur – aplikacja w środku sezonu zabezpiecza rośliny przed stresem i redukuje jego skutki.

Wysoki plon – znacznie wyższa świeża masa bulw i wzrost udziału bulw dużych.

Lepsze wykorzystanie potencjału rośliny

Wygodne i kosztowo efektywne stosowanie: razem z fungicydem, w dawce 2 l/ha.

Elastyczność – dwie lub trzy aplikacje w zależności od prognozowanego stresu.

materiał promocyjny z firmy Syngenta