Ziemniak – zaraza i alternarioza- jak sobie poradzić?

Ziemniaki odmiany Satina

Zaraza ziemniaka i alternariozy to groźne choroby o doniosłym znaczeniu ekonomicznym dla rentowności prowadzenia plantacji ziemniaczanej. Ich nieefektywne zwalczanie prowadzi do opłakanych konsekwencji. Na rynku jest jednak preparat, który skutecznie rozwiązuje oba problemy – Carial Star 500 SC.

Zaraza ziemniaka – potężne zagrożenie dla plantacji

Bardzo groźną chorobą, która pojawia się na krajowych plantacjach, jest zaraza ziemniaka. Jej presji sprzyja szybka ekspansja – nawet jedna chora roślina może skutecznie zainfekować uprawę o powierzchni do 100 hektarów o ile sprzyjać będą temu warunki. Przy wysokiej wilgotności powietrza i temperaturze powyżej 18 st. C, zarodnik grzyba może kiełkować bezpośrednio w strzępkę infekującą. Natomiast w temperaturze poniżej 15 st. C i przy długotrwałych deszczach, zarodniki przekształcają się w zarodnie pływkowe, wewnątrz których powstaje 6-16 zarodników pływkowych, zwanych zoosporami. Każdy z nich może infekować,  przemieszczając się na inne rośliny, a spadając na glebę – atakuje bulwy. Zarodniki pływkowe, które spadną na glebę, mogą przeżywać w niej od 15 aż do 70 dni. Przy sprzyjających warunkach bardzo łatwo dokonają infekcji bulw.

Dwoiste oblicze alternariozy

Alternarioza w ziemniaku występuje w dwóch postaciach: jako sucha zgnilizna liści ziemniaka, którą wywołują grzyby z rodzaju Alternaria solani , a także jako brunatna plamistość liści ziemniaka, której sprawcą jest Alternaria alternata.

Alternaria solani atakuje tylko rośliny psiankowate. Może przeżyć długo w resztkach pożniwnych. Jest ona bardziej agresywna od Alternaria alternata – polifaga, który poraża ok. 40 gatunków roślin uprawnych i infekuje głównie rośliny osłabione i uszkodzone. Plamy spowodowane Alternaria solani mogą występować na owocach i bulwach. Optymalne warunki do pojawienia się tego grzyba to suche lato i krótkotrwałe deszcze lub rosa przy temperaturze 18-22 st. C. Jednak również przy znacznie wyższych temperaturach, dochodzących nawet do 38 st. C, grzyb będzie się rozwijał powodując suchą plamistość liści ziemniaka. W przypadku zainfekowania i braku ochrony, straty w plonie mogą sięgać 30-50%.

Brunatna plamistość liści ziemniaka jest efektem infekcji przez grzyb Alternaria alternata. Choroba ta również powoduje na liściach i łodygach nekrozy. Są one jednak znacznie mniejsze niż w przypadku Alternaria solani – mają średnicę ok. 2-5 mm bez widocznego strefowania. Objawy te są często mylone z niedoborami manganu. W przypadku wystąpienia tej choroby i braku ochrony straty w

plonie mogą wynosić 30-40%.

Carial Star – mistrzowska odpowiedź na oba wyzwania

Carial Star 500 SC to rozwiązanie służące do zwalczania zarazy ziemniaka i alternariozy w uprawie ziemniaków. Może być stosowany w jednorazowej dawce 0,6 l/ha trzykrotnie w sezonie w początkowej fazie infekcji lub zgodnie z sygnalizacją w danym regionie. Jeżeli głównym celem stosowania Carial Star jest zwalczanie zarazy ziemniaka, minimalny odstęp między aplikacjami powinien wynosić 7 dni. W zwalczaniu alternarioz 10 dni. Produkt ten można stosować od początku zawiązywania się bulw do żółknięcia liści. Carial Star 500 SC to fundament na którym można budować coroczny plon.

materiał promocyjny firmy Syngenta