W bieżącym tygodniu zauważono złożone jaja stonki ziemniaczanej na liściach pomidorów. Ze względu na dość niskie temperatury na razie z jaj nie wylęgają się larwy. Może to nastąpić za kilka dni. Młode larwy są dość żarłoczne i w szybkim czasie mogą zjeść całe rośliny pomidorów.

Pierwsze larwy stonki na liściach pomidorów

Powyższa informacja nakazuje czujność konieczność dokładnego lustrowania plantacji. Gdy larwy zaczną wylęgać się z jaj, konieczne będzie szybkie  wykonanie zabiegu zwalczjącego stonki na pomidorze. W bieżącym sezonie do zwalczania stonki ziemniaczanej na pomidorze mamy zarejestrowane tylko pyretroidy i produkt biologiczny Neem Azal. Niestety z praktyki z poprzednich lat wynika, że nie są to produkty skutecznie chroniące rośliny na dłuższy czas.

Opryski pyretroidami trzeba by wykonywać przy ciepłej pogodzie co kilka dni. Producenci więc posiłkują się produktami zarejestrowanymi w uprawie ziemniaka takimi jak Benevia, Coragen czy SpinTor. Wykonując jeden zabieg można będzie skutecznie zniszczyć larwy stonki ziemniaczanej i zabezpieczyć rośliny przed larwami, które wylęgną się w późniejszym czasie.

Nawożenie pomidorów po posadzeniu (Klaudia Zamkowska Yara Poland)

Po intensywnych opadach deszczu w niektórych rejonach Polski, na plantacjach pomidora gruntowego wystąpiły chlorozy, które są skutkiem zastosowania wcześniej środków herbicydowych.

Ze względu, na fakt, iż rośliny z rodziny psiankowatych są wrażliwe na zabiegi herbicydowe, warto na tym etapie wspomóc wegetacje roślin nawozem, który regeneruje zdolność roślin do fotosyntezy po opadach, jak również wysyca liść chlorofilem (KristaLeaf FOTO w dawce 3kg/ha ).

Kolejnym newralgicznym momentem dla pomidora gruntowego jest faza kwitnięcia drugiego grona. Firma Yara przygotowała na ten etap specjalny produkt do nawożenia pozakorzeniowego – YaraVita Frutrel.

W jego składzie skumulowano dużą ilość składników pokarmowych: azot (N) 69 g/l; fosfor (P2O5) 240 g/l; wapń (CaO) 280 g/l; magnez (MgO) 98 g/l; cynk (Zn) 40 g/l oraz bor (B) 20 g/l. Są toi wszystkie pierwiastki niezbędne w fazie kwitnienia. Dawkowanie to 3 l/ha.

Mierzalność tego nawozu jak i innych z serii YataVita ze ś.o.r. można sprawdzić na stronie : www.tankmix.com.

Stonka na pomidorze

Partnerami cyklu Monitoring Plantacji Warzyw (Komunikaty Warzywnicze) są firmy Bayer, Osadkowski SA oraz Yara Poland