Zrównoważone rolnictwo coraz bardziej powszechne

Panel dyskusyjny o zrównoważonym rolnictwie


W dniu 26 maja w Warszawie odbyła się konferencja „Grunt to bezpieczeństwo – raport”. Jej organizatorem była firma Bayer. Spotkanie prasowe obfitowało w interesujące wystąpienia. Tematem przewodnim było zrównoważone rolnictwo. Poza prelekcjami miejsce miał także krótki panel ekspercki. Była to okazja do dyskusji i zadawania pytań.

Zrównoważone rolnictwo według plantatorów

Dr Michał Krysiak

Dr Michał Krysiak z firmy Bayer mówił o badaniach jakie przeprowadzono na grupie 400 rolników. Analiza wyników ankiety pozwoliła na określenie podejścia plantatorów do zagadnień związanych z rolnictwem zrównoważonym. Wyniki badania omówił dr Michał Gazdecki z instytutu badawczego Kleffmann Group. Okazuje się, że pojęcie rolnictwo zrównoważone jest powszechnie znane. Słyszało o nim ponad 80% respondentów. Jest jednak inaczej rozumiane. Jest ono postrzegane głównie przez pryzmat zagadnień agrotechnicznych, takich jak zmianowanie, racjonalne wykorzystanie nawozów, czy dbanie o stan gleby.

Dr Michał Gozdecki

Wciąż ważny jest aspekt ekonomiczny, choć ankietowani często podkreślali także kwestie związane z odpowiedzialnością za jakość plonów, czy stan środowiska naturalnego. Zdaniem badanych rolników znaczenie rolnictwa zrównoważonego będzie rosło. Tak uważa połowa spośród ankietowanych. Najważniejszym z wymienianych czynników określających zrównoważone rolnictwo było odpowiednie zmianowanie. Ważnym elementem jest też analizowanie chemiczne gleby i racjonalne nawożenie w oparciu o te właśnie wyniki. Istotnym elementem dbałości o pole, zdaniem badanych, jest także zagospodarowanie resztek pożniwnych. Pozostają one na polu i są przyorywane, więc pełnią rolę nawozu. Respondenci badania stosują też coraz więcej poplonów, takich jak gorczyca biała, łubin czy facelia, co zwiększa bioróżnorodność. Pytani o siłę wpływu poszczególnych czynników na sukces w produkcji rolniczej, plantatorzy wskazali szeroki wachlarz elementów. To dowodzi dobrego stanu wiedzy i zrozumienia złożoności procesu wytwarzania żywności w sposób zrównoważony. Co także ważne, rolnicy stosują powszechnie środki ochrony osobistej.

Rolnictwo zrównoważone jest pojęciem powszechnie znanym. Jest ono jednak utożsamiane przede wszystkim z aspektami agrotechnicznymi, w mniejszym stopniu z czynnikami ekonomicznymi i społecznymi. Ś.o.r. są jednak stosowane coraz bardziej świadomie – skutecznie i bezpiecznie. Dla środowiska i dla użytkowników.

Dyskusja ekspertów

Panel dyskusyjny o zrównoważonym rolnictwie

Zdaniem Matthew Frosta, należy docenić fakt, że 8 na 10 rolników w Europie rozumie czym jest zrównoważone rolnictwo. Jego zdaniem ważne jest wsparcie, którego Bayer może udzielać plantatorom. Poprzez innowacje na polu komunikacyjnym oraz wsparcie doradcze można osiągnąć lepsze rezultaty we wdrażaniu praktyk zrównoważonego rolnictwa. Joerg Rehbein z uznaniem wypowiedział się o wdrażaniu zasad zrównoważonego rolnictwa w Polsce. Jego zdaniem dla firmy takiej jak Bayer troska o naturalne środowisko i stan gleby powinny być zawsze kluczowymi czynnikami. Jerzy Próchnicki podzielił się ze słuchaczami pewną refleksją. Jego zdaniem najważniejszym elementem budującym świadomość rolnictwa zrównoważonego są szkolenia. Chodzi o trzy elementy bezpieczeństwa: żywnościowe, ekonomiczne i środowiskowe. Pierwszy czynnik ważny jest szczególnie dla konsumentów, drugi dla plantatorów, trzeci dla wszystkich bez wyjątków. Póki co, najlepiej w Europie na polu wdrażania zrównoważonego rolnictwa wygląda Wielka Brytania, czy Holandia. Polska jest liderem tej części kontynentu europejskiego. Lepsze rezultaty widoczne są na północy kraju niż na południu. Zbigniew Rapacki, dyrektor KRUS, także uczestniczył w spotkaniu. Poinformował, że od lat prowadzone są działania realizowane samodzielnie przez KRUS, ale i wespół z partnerami, takimi jak firma Bayer. Celem jest poprawa bezpieczeństwa rolników, ale i środowiska naturalnego. Bayer wyposażył oddziały KRUS w przykładowe zestawy ochrony osobistej. Są one wykorzystywane na szkoleniach, by pomagać rolnikom pracować bezpiecznie. Działanie te mają zmniejszyć liczbę wypadków i urazów w rolnictwie.

Co nowego od firmy Bayer?

Iwona Krych-Stec informuje o nowościach komunikacyjnych od firmy Bayer

Iwona Krych-Stec z firmy Bayer poinformowała zebranych o narzędziach internetowych przeznaczonych dla rolników. Maja one być dla nich wygodnym w użyciu źródłem wiedzy. Bayer Inova Alert to system, który dwa razy w tygodniu wysyła producentom ziemniaków informacje o zagrożeniach. To forma doradztwa realizowana przy wykorzystaniu technologii cyfrowych. Przedstawiła także wyniki badań z których wynika, że najważniejszym obecnie sposobem gromadzenia wiedzy jest oglądanie filmików na YT. Dlatego też Bayer uruchomił nowy kanał w tym serwisie. W dniu 25 maja ukazał się na przykład film o ochronie buraków. Pod filmikami plantatorzy zadają pytania na które zespół Bayer może szybko udzielać odpowiedzi.

Marzena Smolińska firma Bayer

Marzena Smolińska opowiedziała o innowacyjnym programie firmy Bayer – Wirtualna Farma. Aplikacja ta służy głównie rolnikom. Jest jednak także dogodnym instrumentem budowy świadomości społecznej o tym czym faktycznie są ś.o.r.