Zwalczania szkodników w uprawie pomidorów polowych

Pomidorowe żniwa już rozpoczęteWciornastek tytoniowiec, zmienniki oraz mszyce to szkodniki, które w ostatnich latach nasiliły swoją populację w uprawie pomidorów gruntowych oraz na plantacjach oberżyny. Szczególnie wciornastki, za sprawą wysokich temperatur notowanych w sezonie wegetacyjnym sprawiają dużo problemów.

Wciornastek tytoniowiec

W uprawie pomidorów jest nosicielem wirusa brązowej plamistości pomidora. Żeruje na liściach, wysysając soki z tkanek roślin, co prowadzi do ich słabego rozwoju, a nawet zamierania. Na uprawy warzyw bardzo często nalatuje z miejsc w których zimuje (miedza, nieużytki, rowy) lub upraw rolniczych typu zboża. By go zwalczyć trzeba w sezonie wykonywać niekiedy kilka zbiegów. Zabiegi zwalczające te szkodniki należy poprzedzić lustracją, a zwalczanie rozpocząć po wykryciu 6-10 osobników na roślinę w fazie 3-5 liści (maj-czerwiec) na 1 mb rzędu.

Zmienniki

Te pluskwiaki wysysające soki z liści, młodych pędów i kwiatów. Ich aktywność skutkuje zamieraniem pąków kwiatowych, kwiatów i zawiązków owoców, co prowadzi do obniżenia wielkości i jakości plonu. Są ponadto nosicielami groźnych chorób wirusowych i bakteryjnych.

Mszyce

Występują w wielu uprawach warzywnych. Żerują w okresie kwitnienia lub na początku zawiązywania owoców w szczytowych częściach rośliny, które mogą ulec deformacji. Są wektorami groźnych chorób wirusowych. Pomidory gruntowe najczęściej atakowane są przez kilka gatunków mszyc – brzoskwiniową, ogórkową oraz ziemniaczaną smugową. Najczęściej występującym gatunkiem jest mszyca brzoskwiniowa, pojawiająca się przeważnie na plantacjach zlokalizowanych w pobliżu sadów. Mszyca ta jest gatunkiem dwudomnym, koloru oliwkowo-zielonego, o długości do 2 mm. Kolejnym licznie występującym gatunkiem może być mszyca ogórkowa barwy jasnożółtej lub zielonej, o wielkości ciała zbliżonej do mszycy brzoskwiniowej. Z upraw pod osłonami na plantacje może przenosić się także mszyca ziemniaczana smugowa. Zabiegi ochrony należy rozpocząć już od momentu wysadzenia rozsady w pole i kontynuować je aż do momentu zawiązywania i wybarwiania owoców, zawsze pamiętając o okresach karencji dla stosowanych preparatów. Wykrycie pojedynczych kolonii na 10% roślinach po posadzeniu rozsady do gruntu to pierwszy sygnał o konieczności ich zwalczania.

Skuteczne rozwiązanie

Skutecznym rozwiązaniem eliminującym te grupy szkodników jest Inazuma 130 WG. Produkt ten bardzo szybko zwalcza szkodniki i wykazuje długotrwałe działanie dzięki połączeniu 2 substancji czynnych. Lambda-cyhalotryna natychmiast uśmierca szkodniki. Acetamipryd działa długo, zwalczając szkodniki nalatujące na plantacje po zabiegu. Inazuma 130 WG działa wielokierunkowo (powierzchniowo, wgłębnie, systemicznie), dzięki czemu nie ma konieczności powtarzania zabiegu. Inazuma 130 WG wykazuje wysoka skuteczność niezależnie od pogody oraz w szerokim zakresie temperatur – działa już od 5°C.

Wciornastek tytoniowiec, zmieniki – preparat Inazuma 130 WG stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy trzeciego liścia do końca fazy kwitnienia (BBCH 13-69). Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Mszyce – środek Inazuma 130 WG stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy trzeciego liścia do fazy dojrzewania owoców i nasion (50% owoców uzyskuje typową barwę) (BBCH 13-85). Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Szeroka rejestracja w uprawach rolniczych

Środek Inazuma 130 WG oferowany jest w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników gryzących i ssących. Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie. Na uwagę zasługuje szeroka rejestracja tego produktu w uprawach rolniczych, jak: pszenica ozima (zwalcza mszyce), rzepak ozimy (tantniś krzyżowiaczek, pchełka rzepakowa, śmietka kapuściana, mszyce, mączliki, szkodniki łodygowe: chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny, słodyszek rzepakowy, szkodniki łuszczynowe: chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik).

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

artykuł reklamowy